Gramatika súčasnej portugalčiny

Nový, aktuálny a svojím rozsahom výnimočný prehľad portugalskej gramatiky. Približuje jednotlivé gramatické javy pomocou jednoduchých pravidiel a praktických príkladov. Venuje sa najmä európskej norme, no uvádza aj najväčšie rozdiely oproti brazílskemu variantu. Kniha obsahuje tiež prehľad nepravidelných slovies.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 144 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-8145-014-3
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-014-3
Balenie: 144 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 11.90
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Hlavné vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Ukážky
Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny
Odporúčame

Portugalsko-slovenský a slovensko-portugalský slovník

Slovensko-portugalská konverzácia

Južná a Stredná Amerika - jazykový sprievodca

Jazyky sveta – história a súčasnosť

Podrobnejšie informácie

Dostáva sa vám do rúk nový, aktuálny a svojím rozsahom výnimočný prehľad portugalskej gramatiky. Cieľom tejto príručky je zoznámiť čitateľa so základmi portugalskej gramatiky, s nevyhnutnou lingvistickou teóriou a odbornými termínmi. Uvedený prehľad sa zaoberá hlavne jej európskou normou, uvádza však aj najväčšie rozdiely oproti jej brazílskemu variantu v gramatike alebo vo výslovnosti. Jednotlivé gramatické javy sme sa snažili priblížiť pomocou jednoduchých a jasných pravidiel a praktických príkladov tak, aby aj používateľ bez hlbšieho povedomia o jazyku bol schopný pochopiť z výkladu princípy tvorenia a používania daného javu a potom ich bez väčších problémov aplikovať v bežnej komunikácii. Cieľom tejto publikácie nie je podať podrobný a teoreticky dokonalý opis gramatiky, to svoje si v nej však nájdu aj pokročilejší používatelia a milovníci portugalčiny.

Každá kapitola zodpovedajúca danej gramatickej kategórii obsahuje nielen stručný opis uvedeného javu a prípadov jeho použitia, ale aj množstvo praktických príkladov zo života spolu s ich prekladmi do slovenčiny. Náročnosť portugalčiny spočíva nielen v jej výslovnosti, ale aj v množstve gramatických nepravidelností, preto okrem opisu bežných gramatických javov nechýba v tejto publikácii množstvo príkladov a poznámok týkajúcich sa týchto javov s odkazom na súvisiace kapitoly. Prehľad je doplnený o podrobný abecedný register, ktorý vám urýchli vyhľadanie konkrétneho javu a spríjemní tak prácu s touto príručkou.

Portugalčina je v súčasnej dobe šiestym svetovým jazykom s viac ako 250 miliónmi rodených hovoriacich, podľa organizácie UNESCO je portugalčina spoločne so španielčinou najrýchlejšie rastúcim európskym jazykom. K jej popularite značne prispieva ekonomický rozvoj Brazílie. Preto je v našej publikácii aj kapitola venovaná brazílskej portugalčine, okrem už zmienených rozdielov v gramatike a výslovnosti v nej uvádzame aj prehľad najvýraznejších rozdielov v portugalskej a brazílskej slovnej zásobe.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen začiatočníci, ale aj pokročilejší študenti a vyučujúci.