Gramatika súčasnej slovenčiny

Gramatika súčasnej slovenčiny

Každý z nás sa môže dostať do situácie, keď si nie je istý, či je nejaký slovný tvar správne napísaný. Naša jazyková príručka vám poradí pri riešení gramatických problémov. Formát knihy je praktický, gramatiku tak môžete mať vždy pri sebe.

ISBN: 978-80-8145-117-1
väzba: mäkká lepená, obal mäkké lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 240
EAN: 9788081451171
edícia: 2., 2016
vydanie: 30. 1. 2014
ebook kód: ESGSKSK1
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Galéria
Podrobné informácie

S gramatickými javmi sa stretávame každý deň – v práci, v škole, v obchodoch, cestou vo vlaku... Každý z nás sa môže dostať do situácie, keď si nie je istý, či je nejaký slovný tvar správne napísaný. Vtedy nezostáva nič iné, než siahnuť po jazykovej príručke. Jednu z nich držíte teraz v rukách. Poradí vám pri riešení gramatických problémov. Formát knihy je praktický, gramatiku tak môžete mať vždy pri sebe.

Hoci ide o vreckové vydanie, obsah publikácie miniatúrny nie je. Nájdete tu široko poňatý prehľad slovenskej gramatiky, ktorý nie je iba papagájovaním päťdesiat rokov odežanej Morfológie slovenského jazyka autora J. Ružičku a kolektívu, ale extraktom z bohatých jazykovedných zdrojov. Autorský kolektív čerpal nielen z radu kodifikacných príručiek, v ktorých sa odráža súčasný štandard spisovného slovenského jazyka, ale najmä z bohatého lexikálneho materiálu nazhromaždeného za viac než desaťročie existencie nakladateľstva Lingea.

Gramatika súčasnej slovenčiny nemá byť rigidným akademickým sprievodcom po lingvistickej teórii, naopak, jej prednosťou sú stručnosť, prehľadnosť, praktickosť a aktuálnosť. Nemusíte sa báť, že sa pri jej čítaní utopíte v záplave odborných termínov a nezrozumiteľných formulácií. Hoci sa pri výklade nedá úplne vyhnúť jazykovednej terminológii, snažili sme sa všetko formulovať zrozumiteľne a pokiaľ možno čítavo. Jednotlivé gramatické javy sú prehľadne zhrnuté do tabuliek, výklady sú doplnené názornými príkladmi. Orientáciu v texte uľahčuje stručný obsah kapitol a podrobný register pojmov. Možnosti praktického využitia rozširujú aj bonusové pasáže, ktoré upozorňujú na problematické pravopisné javy.

Cieľom príručky nie je podať vyčerpávajúci prehľad slovenskej gramatiky. Zvýšenú pozornosť venujeme problematickým javom súčasnej slovenčiny. V publikácii nájdete napríklad rozsiahlu pasáž venovanú skloňovaniu slovenských podstatných mien, hlavne začleňovaniu stále rastúceho počtu cudzích a prevzatých slov do slovenského deklinačného systému, či dôkladný opis problematiky tvorby slovesných tvarov.

A komu je určená naša gramatika? Určite ju ocenia študenti základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť svoje jazykové znalosti, prípadne mať stále poruke malého veľkého gramatického poradcu. Veríme, že si svoje miesto nájde aj v domácich knižniciach, na stoloch vo firmách či úradoch, kde môže byť prvým alebo posledným pomocníkom pri každodennom súboji s naším vlastným rodným jazykom.