Gramatika súčasnej španielčiny

Gramatika súčasnej španielčiny

Nová autorská gramatika španielskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Pravidlá španielskej gramatiky sú doplnené veľkým množstvom príkladov a poznámok tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu španielčiny. Dôraz sme kládli na javy, ktoré sa od slovenčiny líšia.

ISBN: 978-80-8145-002-0
väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 160
EAN: 9788081450020
edícia: 1., 2012
ebook kód: ESGSPSK1
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Galéria
Podrobné informácie

Nová autorská gramatika španielskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Našou snahou bolo jednotlivé gramatické javy priblížiť najmä na základe jednoduchých poučiek a praktických príkladov tak, aby aj používateľ bez hlbšieho povedomia o jazyku bol schopný z výkladu pochopiť princípy tvorenia a používania daného javu.

Ak sa chcete správne a pohotovo vyjadrovať, nestačí vám len vedieť naspamäť najrôznejšie gramatické poučky. Je potrebné vedieť ich uplatniť aj pri vytváraní konkrétnych viet. Všeobecné výklady sme preto obmedzili na minimum a všetky pravidlá španielskej gramatiky sme sa snažili dokresliť veľkým množstvom príkladov, ktoré sme starostlivo vyberali z tlače či zo spoľahlivých internetových zdrojov tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu španielčiny.

Výklad i vybrané príklady sme doplnili o celý rad praktických poznámok, ktoré majú študentovi pomôcť lepšie pochopiť gramatické javy a správne ich používať. Dôraz sme pritom kládli najmä na tie javy, ktoré sú od slovenčiny dosť odlišné a ich pochopenie spôsobuje slovenským študentom najväčšie ťažkosti. Do publikácie sme zaradili aj prehľad nepravidelných slovies.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen začínajúci a pokročilejší študenti, ale aj vyučujúci, ktorí chcú mať kedykoľvek poruke všetky dôležité informácie o španielskej gramatike v prehľadnej podobe.