Gramatika súčasnej španielčiny

Gramatika súčasnej španielčiny

Nová autorská gramatika španielskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Pravidlá španielskej gramatiky sú doplnené veľkým množstvom príkladov a poznámok tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu španielčiny. Dôraz sme kládli na javy, ktoré sa od slovenčiny líšia.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 160 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-8145-002-0
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-002-0
Balenie: 160 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 7.90
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Hlavné vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Ukážky
Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nová autorská gramatika španielskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Našou snahou bolo jednotlivé gramatické javy priblížiť najmä na základe jednoduchých poučiek a praktických príkladov tak, aby aj používateľ bez hlbšieho povedomia o jazyku bol schopný z výkladu pochopiť princípy tvorenia a používania daného javu.

Ak sa chcete správne a pohotovo vyjadrovať, nestačí vám len vedieť naspamäť najrôznejšie gramatické poučky. Je potrebné vedieť ich uplatniť aj pri vytváraní konkrétnych viet. Všeobecné výklady sme preto obmedzili na minimum a všetky pravidlá španielskej gramatiky sme sa snažili dokresliť veľkým množstvom príkladov, ktoré sme starostlivo vyberali z tlače či zo spoľahlivých internetových zdrojov tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu španielčiny.

Výklad i vybrané príklady sme doplnili o celý rad praktických poznámok, ktoré majú študentovi pomôcť lepšie pochopiť gramatické javy a správne ich používať. Dôraz sme pritom kládli najmä na tie javy, ktoré sú od slovenčiny dosť odlišné a ich pochopenie spôsobuje slovenským študentom najväčšie ťažkosti. Do publikácie sme zaradili aj prehľad nepravidelných slovies.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen začínajúci a pokročilejší študenti, ale aj vyučujúci, ktorí chcú mať kedykoľvek poruke všetky dôležité informácie o španielskej gramatike v prehľadnej podobe.