Gramatika súčasnej španielčiny

Nová autorská gramatika španielskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Pravidlá španielskej gramatiky sú doplnené veľkým množstvom príkladov a poznámok tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu španielčiny. Dôraz sme kládli na javy, ktoré sa od slovenčiny líšia.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 160 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-8145-002-0
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-002-0
Balenie: 160 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 7.90
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Hlavné vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Ukážky
Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny Gramatika súčasnej španielčiny
Odporúčame

Slovensko-španielsky hovorník

Španielsky šikovný slovník

¿QUE PASA? Slovník slangu a hovorovej španielčiny

Slovensko-španielska konverzácia

Podrobnejšie informácie

Nová autorská gramatika španielskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Našou snahou bolo jednotlivé gramatické javy priblížiť najmä na základe jednoduchých poučiek a praktických príkladov tak, aby aj používateľ bez hlbšieho povedomia o jazyku bol schopný z výkladu pochopiť princípy tvorenia a používania daného javu.

Ak sa chcete správne a pohotovo vyjadrovať, nestačí vám len vedieť naspamäť najrôznejšie gramatické poučky. Je potrebné vedieť ich uplatniť aj pri vytváraní konkrétnych viet. Všeobecné výklady sme preto obmedzili na minimum a všetky pravidlá španielskej gramatiky sme sa snažili dokresliť veľkým množstvom príkladov, ktoré sme starostlivo vyberali z tlače či zo spoľahlivých internetových zdrojov tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu španielčiny.

Výklad i vybrané príklady sme doplnili o celý rad praktických poznámok, ktoré majú študentovi pomôcť lepšie pochopiť gramatické javy a správne ich používať. Dôraz sme pritom kládli najmä na tie javy, ktoré sú od slovenčiny dosť odlišné a ich pochopenie spôsobuje slovenským študentom najväčšie ťažkosti. Do publikácie sme zaradili aj prehľad nepravidelných slovies.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen začínajúci a pokročilejší študenti, ale aj vyučujúci, ktorí chcú mať kedykoľvek poruke všetky dôležité informácie o španielskej gramatike v prehľadnej podobe.