Gramatika současné hebrejštiny

Gramatika současné hebrejštiny

Zcela nová autorská hebrejská gramatika. Kromě přehledného výkladu hebrejské mluvnice a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky a zajímavosti. U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá výslovnosti hebrejštiny v současné době. Kniha je určena všem studentům jazyka, od začátečníků po pokročilé.

EAN: 9788075084095
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Galéria
Podrobné informácie

Při studiu jazyka je potřebná nejen dobrá znalost slovní zásoby, ale také gramatických pravidel. Proto přicházíme s novou autorskou gramatikou moderní spisovné hebrejštiny, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Hlavní autorka Jana Valová při práci vycházela nejen z moderních jazykových příruček a gramatik, ale také z vlastních dlouholetých zkušeností s výukou jazyka.

Kromě výkladu hebrejské gramatiky a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky či zajímavosti, dále také vysvětlivky, které mají studentovi usnadnit pochopení gramatických jevů a ukázat, jak správně daná gramatická pravidla používat v praxi. Pro hlubší pochopení některých gramatických jevů odkazujeme na jejich podobu v biblické hebrejštině a na jejich historický vývoj. Gramatické jevy jsou doplněny odkazy na související kapitoly.

Gramatický přehled je doplněn abecedním rejstříkem jednotlivých jevů, který vám usnadní jejich vyhledávání a zpříjemní práci s jazykovou příručkou. Obsah publikace je uspořádán podle členění do slovních druhů. Věříme, že pro českého studenta bude takové řazení srozumitelnější.

U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá výslovnosti hebrejštiny v současné době. Řadu hebrejských slov není možné správně přečíst jen na základě znalosti hebrejského písma. Pro výslovnost některých jevů neexistují pravidla. Určitá hebrejská slova se vyslovují jinak, než se píší. Proto je přepis výslovnosti velice důležitý, a to nejen pro začátečníky. Pravidla přepisu uvádíme v úvodních kapitolách, ve kterých je představena hebrejská abeceda a další znaky v písmu používané.

Kniha je určena všem studentům jazyka, od začátečníků po pokročilé, kteří v této publikaci naleznou nejednu zajímavost týkající se moderní hebrejštiny. Věříme, že vám náš přehled gramatiky bude dobrým pomocníkem.