Italsko-český česko-italský velký slovník

Italsko-český česko-italský velký slovník

Svým rozsahem i pojetím se jedná o zcela jedinečný překladový slovník.  Jde o zcela původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá také terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Je určen všem vážným zájemcům – od studentů po učitele a překladatele.

EAN: 9788075080608
Obsah
  • 110 000 hesel
  • 80 000 příkladů, idiomů a frází
  • 401 000 překladů
Vlastnosti
  • Největší jednosvazkový oboustranný slovník
  • Aktuální slovní zásoba věrně odrážející současný psaný i mluvený jazyk
  • Navíc množství termínů z ekonomiky, práva, vědy a techniky
  • Určen všem vážným zájemcům o cizí jazyk - od studentů po učitele a překladatele
Galéria
Podrobné informácie

Jde o zcela původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá také terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. 

Svým rozsahem i pojetím se jedná o zcela jedinečný překladový slovník. V dnešní době se velmi rychle mění a obohacuje slovní zásoba, proto tvůrci považují za nutné neustále doplňovat a aktualizovat obsah slovníku. Tím poskytují uživateli aktuální a praktickou slovní zásobu jak češtiny, tak italštiny. Uživatelé najdou ve slovníku především slova, obraty a fráze, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často vůbec nevyskytují. 

Kromě psaného jazyka slovník postihuje i běžný mluvený jazyk, tedy celou škálu výrazů a obratů hovorových, slangových i vulgárních. Současná italština se také velmi liší region od regionu, a proto slovník pokrývá v nemalém rozsahu i oblastní a nářeční terminologii. Obsažena jsou i hesla pronikající do italštiny z jiných jazyků, především pak z angličtiny. 

Při práci na italské straně slovníku vycházeli jeho tvůrci hlavně ze současných italských výkladových slovníků (Garzanti, Zanichelli, Devoto, Treccani, Sabatini Coletti aj.) a rovněž z odborných slovníků, anglicko-italských slovníků, encyklopedií, z vlastních korpusových zdrojů a internetu.