Nemecký veľký slovník

Najväčší súčasný jednozväzkový obojstranný slovník. 115 000 hesiel a 345 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom o nemčinu – od študentov po učiteľov a prekladateľov.

Vydanie: 2., 2011 | Strán: 1568 | Formát: 234x165 mm | ISBN: 978-80-89323-69-2
Väzba: šitá, pevný obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: šitá, pevný obal, matné lamino | ISBN: 978-80-89323-69-2
Balenie: 1568 234x165 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 59.90
Obsah
  • 115 000 hesiel
  • 76 000 príkladov, idiómov a fráz
  • 345 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
  • Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk
  • Množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky
  • Slovník skratiek
  • Porovnávacia tabuľka rakúskej a štandardnej nemčiny
  • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
  • Vložené DVD obsahuje plné verzie piatich nemecko-slovenských slovnikov Lexicon 5, môžete ich používať mesiac zdarma
Ukážky
Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník
Odporúčame

Slovensko-anglická konverzácia

Slovensko-nemecký hovorník

Nemecký praktický slovník

IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny

Podrobnejšie informácie

Druhé, rozšírené vydanie veľkého nemecko-slovenského a slovensko-nemeckého slovníka. Ide o pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky.

V súčasnosti ide o jediný priebežne aktualizovaný prekladový slovník tohto rozsahu. Keďže vieme, ako rýchlo sa v dnešnej dobe mení a obohacuje slovná zásoba, považujeme za nutnosť neustále dopĺňať a aktualizovať obsah nášho slovníka. Používateľovi tak chceme poskytnúť čo najaktuálnejšiu a najpraktickejšiu slovnú zásobu slovenčiny aj nemčiny. Naším cieľom je, aby ste v slovníku našli  hlavne heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa dnes skutočne používajú, no napriek tomu sa v iných súčasných slovníkoch často vôbec nevyskytujú.

V našom slovníku nájdete teraz ďalšie nové heslá a aktuálne ustálené slovné spojenia. Na slovenskej strane napr. antivirák, bezletová zóna, blogovať, elektroodpad, esemeskovať, fulltextový vyhľadávač, googliť, multifokálne šošovky, outdoorové aktivity, prezvoniť, vygoogliť atď. Na nemeckej strane - Abwrackprämie, Chatter, Konzi, Laserpatrone, Lieferkette, Promi, Selbstmordattentäter, telen, Umweltprämie, upgraden, zugetackert atď.

Okrem toho pribudol v slovníku zoznam niekoľko tisíc frekventovaných nemeckých skratiek a rozsiahla porovnávacia tabuľka rozdielov medzi štandardnou a rakúskou nemčinou.

Pri práci na nemeckej časti slovníka sme vychádzali z najnovších nemeckých výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako Duden, Langenscheidt, Bertelsmann, Pons, zo špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, ale aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu.  

Slovenská časť vychádza z vlastného rozsiahleho slovníka slovenčiny, ktorý priebežne aktualizujeme a neustále rozširujeme. Tento slovník tvorí zjednocujúci základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005. Obsahuje súčasnú, frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Okrem písaného jazyka sme sa snažili vystihnúť aj bežne používaný hovorený jazyk. V slovníku preto nájdete celú škálu hovorových, slangových, či dokonca vulgárnych výrazov.

Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi, vrátane korpusov, či kontrolovať obsahovú a formálnu konzistenciu spracovaných hesiel. Napriek tomu, že na tvorbe slovníka sa podieľalo vyše desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a dodržiavajú rovnakú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, obohatené v porovnaní s bežnými korektormi preklepov o odborné, hovorové i nespisovné slová.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.