PAS DE BLEME ! Slovník slangu a hovorovej francúzštiny

PAS DE BLEME ! Slovník slangu a hovorovej francúzštiny

Slovník obsahuje prehľad termínov a zvratov súčasnej hovorovej francúzštiny a slangu mladých,  t. j. slová a výrazy, na ktoré môže používateľ francúzštiny naraziť na internete, vo filmoch, v tlači a médiách.

ISBN: 978-80-89323-85-2
väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 144
EAN: 9788089323852
edícia: 1., 2011
ebook kód: EQDFRSK1SL
Obsah
  • 7 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov
  • slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi
  • stručný slovník slov arabského a rómskeho pôvodu
  • prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správach
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Galéria
Podrobné informácie

Súčasná hovorová francúzština prechádza najmä v posledných rokoch veľmi dynamickým vývojom, ktorý väčšina prekladových slovníkov nestačí zachytávať. Pomerne často sa preto stáva, že v nich používateľ nenájde preklady slov, na ktoré bežne narazí pri komunikácii na ulici, v škole alebo na internete, pri sledovaní filmov a televízie alebo pri počúvaní modernej hudby. Pritom nielen klasický francúzsky slang, ale aj mnoho len nedávno utvorených hovorových či slangových výrazov prešlo do bežného používania.

Slovenský používateľ je preto často odkázaný na to, aby pochopil význam toho-ktorého slova len z kontextu. A to je niekedy úloha veľmi náročná, pretože najmä texty a diskusie uverejňované na internete sú doslova prešpikované na prvý pohľad osobitými slangovými výrazmi a celým množstvom hovorových ustálených spojení, ktorým bez špeciálneho slovníka nemôže porozumieť.

Prichádzame preto s doposiaľ ojedinelým produktom, ktorý má používateľovi poskytnúť čo najkomplexnejší prehľad súčasnej slovnej zásoby hovorovej francúzštiny a slangu mladých. Naším cieľom bolo vytvoriť aktuálny slovník, ktorý je zameraný na slovnú zásobu používanú v súčasnosti. Z tohto dôvodu sme do slovníka nezaraďovali zastarané slová z klasického francúzskeho argotu, ale len výrazy a ustálené spojenia, s ktorými sa používateľ francúzštiny stretne aj inde ako len v klasickej literatúre. Zamerali sme sa, naopak, na jazyk, ktorým rozprávajú mladí Francúzi.

Z dôvodu zachovania čo najväčšej aktuálnosti sme pri zostavovaní nášho slovníka čerpali nielen zo slovníkov hovorovej francúzštiny a slangu, ale aj z mnohých internetových zdrojov, t. j. zo slovníkov, ktoré svojimi príspevkami zostavujú samotní mladí ľudia, či z diskusií a fór, kde sa preberá súčasný jazyk a jeho používanie. Práve internet, t. j. diskusné príspevky alebo blogy, ale aj rapové texty nám poskytli veľké množstvo príkladov použitia slov zaradených do tohto slovníka. Vďaka nim môže slovenský používateľ získať lepšiu predstavu o tom, aká je vlastne súčasná hovorová francúzština v širšom kontexte, ako poskytuje bežný slovník.

Do slovníka sme zaradili aj osobitnú kapitolu, ktorá má za cieľ oboznámiť slovenského používateľa s osobitosťami jazyka mladých Francúzov, a to či už ide o tvorenie nových slov v súčasnom slangu alebo o charakter jeho slovnej zásoby.

Súčasťou slovníka je aj zoznam skratiek a fonetického zápisu slov, ktoré sa bežne používajú v esemeskách alebo na chate. Vzhľadom na komplikovaný francúzsky pravopis a dĺžku francúzskych slov sú vo Francúzsku fonetický zápis a skracovanie slov oveľa bežnejšie, ako je to u nás. Pochopenie textu môže byť preto pre študenta francúzštiny dosť sťažené. Foneticky možno zapísať v podstate každé existujúce slovo, a tak sme do zoznamu zaradili len tie najbežnejšie. Vzhľadom na to, že logika tohto zápisu je do istej miery jednotná, aj Slovák môže vďaka tomuto prehľadu ľahko rozšifrovať slová, ktoré v zozname nenájde.

Samostatnú prílohu tvorí aj základný zoznam slangových slov prevzatých z arabčiny a rómčiny a arabských slov bežne používaných mladými obyvateľmi predmestia. Mnohé z nich nemožno považovať priamo za slangové slová, napriek tomu sa s nimi často stretávame. Uvedený zoznam môže preto na jednej strane uľahčiť porozumenie Francúzom cudzieho pôvodu, na druhej strane naznačiť slovenskému používateľovi, že francúzsky slang mladých nečerpá len z angličtiny.

Vďaka tomuto slovníku nielenže ľahšie porozumiete mladým Francúzom, ale umožní vám tiež oceniť bohatstvo a pochopiť špecifickosť súčasnej hovorovej francúzštiny a slangu mladých.