Česko-portugalský mluvník

Česko-portugalský mluvník

První vydání portugalského mluvníku u nás. Tato originální konverzační pomůcka obsahuje abecedně řazená slova, v každém hesle objevíte praktické věty a slovní spojení obsahující dané klíčové slovo.  Mluvník vám pomůže osvojit si  fráze, které se  ve spisovné i hovorové portugalštině běžně používají a často je nelze ani doslovně přeložit. Pokud mluvník neznáte, podívejte se na ukázkové strany níže. 

EAN: 9788075081483
Obsah
  • 1 500 klíčových slov ze základní slovní zásoby
  • 13 000 užitečných vět a konverzačních obratů
  • praktické poznámky a informace v rámečcích
Galéria
Podrobné informácie

Možná se vám už stalo, že jste potřebovali utvořit konkrétní obrat či větu v cizím jazyce a nevěděli jste jak. Hledání v tematicky uspořádané konverzaci bylo neúspěšné nebo trvalo až příliš dlouho. S pomocí slovníku jste nakonec větu sestavili, ale úplně jisti její správností jste si stejně nebyli.

Chcete-li se správně a pohotově vyjadřovat, nestačí vám pouze znát určité množství slovíček. Musíte se naučit vytvářet konkrétní věty a slovní spojení, správně užívat předložkové vazby a navíc si osvojit spoustu frází, které se v daném jazyce běžně používají a nelze je ani doslovně přeložit. K tomu, abyste mohli podobné obraty snadno najít nebo sami vytvářet, vám pomůže právě mluvník.

Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby. V každém hesle pak naleznete množství praktických vět, slovních spojení a idiomů obsahujících dané klíčové slovo. Na rozdíl od konverzační příručky není výběr příkladů omezen tematicky, ale zahrnuje běžné obraty skutečně užívané v reálné komunikaci a současném živém jazyce. Můžete si tedy bez zdlouhavého listování najít větu nebo slovní spojení, které právě potřebujete, rozšiřovat si tak slovní zásobu a zlepšovat komunikační dovednosti. Některé příklady můžete použít rovnou, jiné si snadno pozměníte tak, aby vy hovovaly vaší konkrétní potřebě. Může se tak klidně stát, že v něm najdete relativně běžný obrat, který není samostatně k nalezení ani ve velkých překladových slovnících.

Portugalský mluvník nabízí přibližně 1 500 klíčových hesel a 13 000 příkladů nejen stylově neutrálních, ale také hovorových a slangových. Jeho cílem není obsáhnout vyčerpávajícím způsobem slovní zásobu, ale poskytnout uživateli množství užitečných informací pro snazší komunikaci v cizím jazyce. Nově v mluvníku najdete taktéž několik desítek praktických poznámek týkajících se užití portugalské slovní zásoby.

Věříme, že mluvník ocení jak začínající a středně pokročilí studenti, kteří potřebují získat praxi a pohotovost ve vyjadřování, tak i pokročilejší uživatelé, kteří zde objeví nejeden nový obrat či zajímavou frázi.