¿QUE PASA? Slovník slangu a hovorovej španielčiny

¿QUE PASA? Slovník slangu a hovorovej španielčiny

Slovník obsahuje prehľad termínov a zvratov súčasnej hovorovej španielčiny a slangu mladých. Nájdete v ňom nielen aktuálnu slovnú zásobu, ale aj niektoré výrazy, ktoré používa staršia generácia alebo ktoré sa vyskytujú v knihách. Obsahuje slová a zvraty, na ktoré môžete naraziť na internete, vo filmoch, v tlači a médiách.

ISBN: 978-80-89323-84-5
väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 176
EAN: 9788089323845
edícia: 1., 2012
ebook kód: EQDSPSK1SL
Obsah
  • 10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov
  • slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi
  • stručný slovník domáckych podôb mien
  • prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správach
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Galéria
Podrobné informácie

Súčasná hovorová a slangová španielčina sa veľmi rýchlo vyvíja a mení a vďaka televízii, filmovej tvorbe, internetu a ďalším médiám sa aj rýchlo rozširuje do všeobecného povedomia. Z niektorých slangových termínov sa tak časom stávajú bežne používané a rozšírené výrazy. Vďaka viacvýznamovosti veľkého množstva španielskych slov mávajú bežné slová popri svojom oficiálnom význame aj viacero slangových významov, ktoré sa často dajú rozlíšiť len podľa kontextuálneho prostredia, z ktorého pochádza daný text.

Používateľovi španielčiny, a to aj veľmi skúsenému, sa preto môže stať, že vo filme, v oznamovacích prostriedkoch alebo aj v bežnom rozhovore s rodeným Španielom narazí na termíny alebo zvraty, ktoré nenájde v žiadnom všeobecnom slovníku, alebo ktoré majú v danom kontexte iný slangový či hovorový význam, ako je ten bežne uvádzaný. Práve tu vám poslúži náš slovník.

Slovník obsahuje prehľad termínov a slovných obratov súčasnej hovorovej španielčiny a slangu mladých. Nájdete v ňom nielen aktuálnu slovnú zásobu, ale aj niektoré výrazy, ktoré používa staršia generácia alebo ktoré sa vyskytujú v knihách. Obsahuje slovíčka a obraty, na ktoré môžete naraziť na internete, vo filmoch, v tlači a médiách. Slovník je zameraný na súčasný hovorový jazyk používaný v Španielsku, obsiahla problematika americkej hovorovej španielčiny si zaslúži samostatnú publikáciu.

Slovenské ekvivalenty a preklady španielskych zvratov a príkladov sú vyberané tak, aby štýlovo čo najlepšie vystihovali španielske výrazy, a používateľ si tak mohol urobiť lepšiu predstavu o skutočnom používaní daných slov. Vzhľadom na zameranie súčasnej slangovej španielčiny sú aj slovenské preklady často veľmi vzdialené od spisovnej slovenčiny.

Na zachovanie čo najväčšej aktuálnosti sme pri zostavovaní slovníka čerpali nielen z výkladových slovníkov hovorovej španielčiny a slangu, ale aj z vlastných skúseností z pobytu v španielsky hovoriacich krajinách, ako aj z internetových zdrojov.