Gramatika současné rumunštiny

Gramatika současné rumunštiny

Nová autorská rumunská gramatika přehledně přibližuje jednotlivé jevy mluvnice na základě jednoduchých pouček. Výklad a praktické ukázky jsou opatřeny množstvím poznámek upozorňujících na výjimky, zajímavosti, odkazy na související kapitoly atd. Do příručky jsme zařadili i přehled rumunských nepravidelných sloves. Knihu ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s rumunštinou setkávají a chtějí si uspořádat své mluvnické vědomosti.

EAN: 9788075084552
Obsah
  • Přehledný popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady, množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
Galéria
Podrobné informácie

Nový, aktuální a zcela původní přehled rumunské gramatiky. Cílem příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější informace o současné rumunské gramatice, a to bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů, které by mohly nejednoho začátečníka nebo i středně pokročilého rumunštináře odradit.

Naším cílem bylo jednotlivé gramatické jevy čtenáři přiblížit prostřednictvím jednoduchých pouček či pravidel. Praktické příklady daného jevu mají uživateli pomoci, aby i bez hlubšího povědomí o jazyku pochopil principy tvoření a užívání daného jevu a poté jej bez větších potíží dokázal užívat v reálné komunikaci. Naším záměrem tedy nebylo podat zcela vyčerpávající popis gramatiky, ale pomoci běžnému uživateli osvojit si co nejsnadněji skutečně užívané gramatické jevy.

Každá kapitola obsahuje vedle popisu jevů také množství praktických příkladů z běžně používaného jazyka. Jejich český překlad pomůže uživatelům pochopit gramatický problém, aniž by se museli učit nazpaměť teoretická pravidla a až poté se je snažili aplikovat na konkrétní slovní zásobu. Výklad a praktické ukázky jsou opatřeny množstvím poznámek upozorňujících na výjimky, zajímavosti, odkazy na související kapitoly atd.

Zvláštní pozornost byla věnována odlišnostem mezi rumunštinou a češtinou, ale i rumunským slovům slovanského původu, která mohou mít odlišný význam, a tzv. falešným přátelům. Do příručky jsme zařadili i přehled rumunských nepravidelných sloves, který upozorňuje na tvary, jejichž podobu nelze odvodit z pravidel popsaných v kapitole Slovesa.

V závěru publikace naleznete také podrobný abecední rejstřík používaných českých, ale i rumunských pojmů, který vám urychlí vyhledávání jednotlivých termínů.

Gramatika současné rumunštiny je určena především těm, kdo se jazyk učí, od začátečníků až po pokročilé studenty, kteří zde jistě najdou nejednu zajímavost týkající se rumunského jazyka. Věříme, že vám bude přehled rumunské gramatiky dobrým pomocníkem jak ve škole, nebo při samostudiu, tak třeba jen při osvěžování dříve získaných vědomostí.