Ruský veľký slovník

Ruský veľký slovník

Najväčší súčasný jednozväzkový obojstranný slovník. 94 000 hesiel a 330 000 prekladov. Určený všetkým vážnym zaujemcom o ruštinu – od študentov, až po učiteľov a prekladateľov.

ISBN: 978-80-89323-27-2
väzba: šitá, pevný obal, lesklé lamino
formát: 234 x 165 mm
stránky: 1360
EAN: 9788089323272
edícia: 1., 2011
Obsah
  • 94 000 hesiel
  • 74 000 príkladov, idiómov a fráz
  • 330 000 prekladov
Vlastnosti
  • Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk
  • Veľké množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky
  • Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov po učiteľov a prekladateľov
Galéria
Podrobné informácie

Tento slovník je zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový rusko-slovenskýslovensko-ruský slovník. Ide o pôvodné autorské dielo, snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný i hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Naším cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti skutočne používajú.

Pri práci na ruskej časti slovníka sme vychádzali z najnovších ruských výkladových slovníkov renomovaných ruských nakladateľstiev ako sú EKSMO, Ruskij jazyk, AST, Astrel, množstva špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, encyklopédií a v neposlednom rade aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Namiesto mnohých, dnes už nepoužívaných či zastaraných výrazov vám náš slovník ponúka nové pojmy a termíny rozšírené v súčasnosti, napr. автокресло, бренд, игроман, принтер, ресивер, смартфон a stovky ďalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch ani nenájdete.

Slovenská strana je založená na vlastnom rozsiahlom výkladovom slovníku slovenčiny, ktorý vytvárame už od roku 2001. Tento živý, priebežne aktualizovaný a neustále rozširovaný slovník tvorí jednotný základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005.

Obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú v ňom ani najnovšie technické, ekonomické či právnické termíny, odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Okrem písaného jazyka sme sa snažili zachytiť aj bežne hovorený jazyk. V slovníku preto nájdete celú škálu hovorových, slangových aj vulgárnych výrazov.

Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi vrátane korpusov, či kontrolovať obsahovú i formálnu konzistenciu spracovaných hesiel. Hoci sa na tvorbe slovníka podieľalo viac ako desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a dodržujú rovnakú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, obohatené oproti bežným korektorom preklepov o odborné, hovorové i nespisovné slová.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci tí, ktorí pracujú s cudzím jazykom, a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.