Inspirace do výuky

Připravili jsme pro vás různorodé materiály na zpestření  hodin češtiny, cizích jazyků i dalších předmětů. 

Jazyky

České pětiminutovky
Materiál tvoří 10 pracovních listů, netradiční úkoly a hádanky různé obtížnosti, vhodných doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Při práci doporučujeme využívat český výkladový slovník a pravidla pravopisu, nápovědu najdete také na www.nechybujte.cz.

Česká abeceda a synonyma, jak je (asi) neznáte
Soubor (.pdf) obsahuje 4 stránky náročnějších úkolů do češtiny. Žáci si procvičí třídění podle abecedy, synonyma a antonyma, nechybí ani práce se slovy cizího původu. Vhodné do opakovacích hodin nebo na domácí procvičování. U složitějších úkolů dětem pomohou jazykové příručky nebo stránky o češtině www.nechybujte.cz.

Jarní velikonoční luštění
Dvě stránky drobnějších úkolů, dvousměrka, vyškrtávačka, doplňovačky a skrývačky, hádanky nejen z oblati jazyků.

Vánoční luštění
Dvě stránky úkolů nabízení vánoční dvousměrku, filmovou tajenky, doplňovačku, skrývačku, trochu matematiky, biologie a voňové koláčky nakonec.

Anglická pětiminutovka
Veselý pracovní list (.pdf) pro začátečníky a mírně pokročilé. Obsahuje anagramy anglických zvířat a tajenku navíc.

Práce se slovníkem
Náročnější pracovní list (.pdf) pro 2. stupeň ZŠ k procvičování anglické abecedy a efektivní práce se slovníkem. Obsahuje různé úrovně obtížnosti, doplňovačky a křížovku.

Desetiminutovka s tajenkou
Stránka (.pdf) pro pokročilejší angličtináře spojená s luštěním tajenky. V deseti minutách si žáci procvičí zeměpis, překlady anglických vazeb a idiomů. Tajenka obsahuje citát z filmu Forest Gump. 

Procvičování tematické slovní zásoby - přehled okruhů
Nabízíme desítky tematických okruhů slovíček pro angličtinu, němčinu, ruštinu a další jazyky. Najdete je na stránce slovniky.lingea.cz, v rozevírací nabídce  vyberete témata nebo procvičování slovíček. Všechny jazyky jsou jednotně zpracované, stránky jsou přehledné a kompletně "klikací".

Příklady využití elektronických slovníků Lingea ve výuce jazyků. Připravujeme.
Příklady pro češtinu (.pdf) a pro cizí jazyky (.pdf, zejména angličtina a němčina)

Další předměty (zeměpis, dějepis, hudební výchova)

Poznáte známé opery?
Poznáte podle obrázků české a světové opery? Vyzkoušejte si s dětmi toto zadání (.pdf).

Poznáte známá místa (nejen) Evropy?
Podaří se vám rozluštit, v kterých zemích a na kterých místech bylo pořízeno 12 fotografií?  
Úplně snadné to není, proto v zadání najdete také nápovědu.

Národnostní kvíz. Jací jsou Angličané? Francouzi? Řekové? Italové? Rusové?...
Poznáte národ podle krátkého popisu z našich zábavných průvodců národní povahou? Nebo podle obrázků, které zobrazují jejich typické vlastnosti, stavby, zvyky? Vyzkoušejte si! A protože bez nápovědy by to asi nešlo, uvádíme, že můžete vybírat z těchto národů:

Zadání je ve formátu .pdf. Vybrat si můžete slovní popisy nebo obrázky, obě zadání vedou ke stejné tajence.
Jakmile budete mít všechny odpovědi správně, sestavíte si tajenku v podobě jednoho slova. Good luck! :-)

Materiály v Excelu

Velikonoční testík
Interaktivní velikonoční test (.xlsx) obsahuje deset otázek zaměřených na velikonoční zvyky. Za každou správnou odpověď se objeví jedno malované vajíčko. Odpovídat lze víckrát, po správném zodpovězení všech otázek se odkryje tajenka. Otázky si můžete na pomocném listu snadno libovolně změnit, stačí je přepsat spolu se správnou odpovědí. Do interaktivního testu se nové otázky doplní automaticky.

Vánoční testík
Další interaktivní test (.xlsx), tentokrát zaměřený na vánoční zvyky. Za každou správnou odpověď se objeví na stromečku jedna baňka. Ve finále děti zjistí, jaký dárek se skrývá pod stromečkem. I zde lze otázky libovolně měnit a doplnit vlastní správné odpovědi.

Převod textu do Morseovky a zpět. Odstranění diakritiky z textu.
Automatický převod textu do Morseovy abecedy a zpět. Dále odstranění diakritiky z textu (xlsx).
Vhodný námět do hodin informačních technologií.