Wazzup? Slovník slangu a hovorovej angličtiny

Wazzup? Slovník slangu a hovorovej angličtiny

Cieľom tohto slovníka je poskytnúť používateľovi prehľad termínov a slovných zvratov z bežnej súčasnej slangovej a hovorovej angličtiny, a to nielen britskej, ale aj americkej, kanadskej, austrálskej a juhoafrickej. Ťažiskom je súčasný bežne používaný slang a hovorová angličtina, s ktorou sa dnes môžete stretnúť na internete, vo filmoch či v tlači.

ISBN: 978-80-89323-19-7
väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 240
EAN: 9788089323197
edícia: 1., 2008
ebook kód: EQDENSK1SL
Obsah
  • 240 strán
  • 10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov
  • britská, americká, kanadská a austrálska angličtina
  • slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi
  • stručný slovník Cockney rhyming slang
  • prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správach
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Galéria
Podrobné informácie

Súčasná hovorová a slangová angličtina sa veľmi rýchlo vyvíja a mení a vďaka televízii, filmovej tvorbe, internetu a ďalším médiám sa aj rýchlo šíri do všeobecného povedomia. Z niektorých slangových termínov sa tak časom stávajú bežne používané a rozšírené termíny. Vďaka mnohovýznamovosti veľkého množstva anglických slov mávajú bežné slová okrem svojho oficiálneho významu aj niekoľko slangových významov, ktoré sa dajú často rozlíšiť až podľa kontextu alebo prostredia, z ktorého text pochádza.

Používateľovi angličtiny, a to aj veľmi skúsenému, sa preto nezriedka môže stať, že vo filme, oznamovacích prostriedkoch alebo aj v bežnom rozhovore s rodeným hovoriacim narazí na termíny alebo slovné zvraty, ktoré sa nedajú nájsť prakticky v žiadnom všeobecnom slovníku alebo ktoré majú v danom kontexte úplne iný slangový či hovorový význam, ako je ten všeobecne uvádzaný.

Cieľom tohto slovníka je poskytnúť používateľovi prehľad termínov a slovných zvratov bežnej súčasnej slangovej a hovorovej angličtiny, a to nielen britskej, ale aj americkej, kanadskej, austrálskej a juhoafrickej.. V slovníku tohto rozsahu nemožno ucelene postihnúť celú slangovú a hovorovú angličtinu vrátane okrajových a miestnych termínov a nedá sa to ani vzhľadom na rýchly vývoj anglického slangu. Ťažiskom slovníka je preto súčasný bežne používaný slang a hovorová angličtina, ktorú môžete v dnešnej dobe nájsť na internete, vo filmoch, v tlači a médiách.

Slovenské ekvivalenty aj preklady anglických zvratov a príkladov sme volili tak, aby štylisticky čo najlepšie vystihovali anglické výrazy a používateľ si tak mohol urobiť lepšiu predstavu o skutočnom použití daných slov a slovných zvratov. Vzhľadom na zameranie súčasnej slangovej angličtiny sú preto aj slovenské preklady často dosť vzdialené od spisovnej slovenčiny.

Na docielenie maximálnej aktuálnosti obsiahnutej slovnej zásoby sme čerpali zo súčasných výkladových slovníkov slangu a hovorovej angličtiny, z vlastných skúseností a predovšetkým z internetových zdrojov.

Špeciálnou prílohou je slovníček pomerne známeho Cockney rhyming slang obsahujúceho aj nové moderné výrazy a ďalej rozsiahly prehľad skratiek používaných dnes pri komunikácii na internete, písaní e-mailov alebo textových správ v angličtine.