Atlas klasického Řecka

Atlas klasického Řecka

Tento historický atlas popisuje zlatý věk první evropské civilizace v 5. a 4. stol. př. n. l. Dozvíte se, jak vznikaly řecké městské státy, jak byly řízeny, jak fungovala demokracie, oligarchie nebo tyranida. Pochopíte příčiny i důsledky bojů a vzájemného soupeření Řeků od porážky Peršanů u Marathonu až po výboje Alexandra Velikého. Dočtete se, čeho Řekové dosáhli v oblasti umění, vědy a filozofie. Odkud vlastně tento národ žijící na ostrovech a pobřeží Egejského moře čerpal takovou inspiraci a sílu?

Vydanie: 1, 2020 | Strán: 96 | Formát: 170 x 240 mm | ISBN: 9788075086259
Väzba: V8A flexovazba | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: V8A flexovazba | ISBN: 9788075086259
Balenie: 96 170 x 240 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 15.90
Obsah
  • 5. a 4. stol. př. n. l.: zlatý věk první evropské civilizace, vrcholné období starého Řecka
  • Více než 90 map, plánků a infografik, ve kterých ožívá fascinující svět starověkých Řeků
  • Přílohy: významná data, míry a váhy, literatura
Hlavné vlastnosti
Ukážky
Atlas klasického Řecka Atlas klasického Řecka Atlas klasického Řecka Atlas klasického Řecka Atlas klasického Řecka Atlas klasického Řecka
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nový dějepisný atlas popisuje dvě století vrcholného období starého řecka. Dozvíte se například:

• Jak vznikaly řecké městské státy a jak byly řízeny?
• Jak fungovala demokracie, oligarchie nebo tyranida?
• Jak probíhaly boje a vzájemné soupeření Řeků od porážky Peršanů u Marathonu až po výboje Alexandra Velikého?
• Čeho Řekové dosáhli v oblasti umění, vědy a filozofie?
• Odkud tento národ žijící na ostrovech a pobřeží Egejského moře čerpal inspiraci a sílu?

Klasické Řecko si spojujeme především s Athénami, které hrály významnou roli, a dokonce aspirovaly na postavení hegemona Řecka, přestože byla attická metropole již v polovině klasického období poražena Spartou v závěru peloponnéské války. Právě konflikt mezi Athénami a Spartou umožňuje vnímání klasického období i z jiného úhlu pohledu, a to z hlediska politického uspořádání městských států. Kolem roku 400 př. n. l. tvořilo řecký svět na tisíc obcí, které byly provázány sítí vzájemných vazeb různé intenzity. Mnohé poleis se z různých důvodů spojovaly do větších celků. Samotná podstata těchto spolků nebyla špatná, nepopiratelně se však stávaly zdrojem napětí a nestability. Konečným vítězem soupeření řeckých obcí a jejich svazků se však nakonec stal severní soused Řecka, tedy makedonské království, které přejalo řecké znalosti a zvyky a získalo převahu nad všemi dosavadními regionálními mocnostmi.

Atlas popisuje podrobně životní styl, politické události události i války klasického období, vše doplňuje mapkami, plánky nebo infografikou. Dozvíte se podrobnosti nejen z hlavních center pevniny jako Athény, Sparta, Korint nebo Théby, ale také z ostrovů jako Sicílie, Kréta a Kypr. Každá oblast Řecka se vyvíjela odlišným způsobem a zachovávala si jistá specifika. Kniha se věnuje i kultuře, představuje nejvýznamnější učence, filosofy, umělce, chrámy, věštírny, soutěže ve starověké Olympii i posvátné okrsky v Delfách a Epidauru.

Klasické období dějin starověkého Řecka nebylo jen dobou, kdy Řekové pouze sdíleli společnou hmotnou kulturu či jazyk a písemnictví, ale především epochou, která přinesla významné hodnoty, k nimž se vracíme dodnes. Tento atlas je tedy aktuální studijní materiál. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii, filozofii a politiku a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.