Atlas římské říše

Atlas římské říše

Tento atlas přináší zcela nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Naším záměrem je promýšlet, jakým způsobem byla římská říše utvářena: jak vznikla, jak byla spravována, bráněna, jak v ní probíhal proces integrace a akulturace. Jak se vlastně Římané dokázali stát pány většiny obydleného světa? 

Vydanie: 1, 2020 | Strán: 96 | Formát: 170 x 240 mm | ISBN: 9788075086129
Väzba: V8A flexovazba | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: V8A flexovazba | ISBN: 9788075086129
Balenie: 96 170 x 240 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 15.90
Obsah
  • Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l.
  • Více než 100 map, plánků a grafů zobrazujících zrod impéria a jeho dosah
  • Přílohy: slovníček, císařské dynastie, základní bibliografie
Hlavné vlastnosti
Ukážky
Atlas římské říše Atlas římské říše Atlas římské říše Atlas římské říše Atlas římské říše Atlas římské říše
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Tento atlas přináší zcela nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Dozvíte se například:

• Jakými politickými, hospodářskými a kulturními prostředky dokázali Římané rozšířit své území po celém Středomoří i dál?
• Jak budovali a spravovali impérium sahající od Alexandrie po současnou Anglii?
• Jak se územní expanze podílela na pádu republiky?
• Jak vypadaly obrana hranic, silniční síť a římská města?
• Jak se vlastně Římané dokázali stát pány většiny obydleného světa?

Tento atlas není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Naším záměrem je promýšlet, jakým způsobem byla římská říše utvářena: jak vznikla, jak byla spravována, jak v ní probíhal proces integrace a akulturace, který tradičně označujeme pojmem romanizace. Takový přístup umožňuje široce pojaté vyprávění – pouze v první části, věnované hlavním fázím vývoje římské říše, postupujeme chronologicky.

Římská říše má mezi starověkými říšemi jednu zvláštnost, a sice tu, že byla vytvořena republikánským městským státem, a nikoliv z moci panovníka. Za skutečnou říši ve smyslu velikosti dobytého území mohl být Řím považován díky svým vítězstvím nad Kartágem v punských válkách. V této době je Řím městským státem ovládaným aristokracií, což již ze své podstaty představovalo značný hendikep. Antické městské státy totiž byly svázány úzce pojímaným občanstvím, a tak byly při malém počtu občanů jen stěží schopny trvale ovládat rozsáhlejší území. Římská republika sice toto omezení dokázala překonat, vytvoření říše se však později ukázalo být hlavní příčinou krize a poté i zániku republikánského režimu.

Po pádu republiky Augustus vytvořil nový monarchický režim a kromě říše v územním smyslu se Řím stal říší i ve smyslu politickém. Čtenář si brzy uvědomí, že Augustova vláda je ústředním bodem dějin budování římské říše. Vznik císařství znamenal jak dobývání dalších území, tak i hledání nových způsobů správy říše. Započal proces integrace, který nakonec promění samotnou podstatu impéria. Za Augustovy vlády se správa říše stala systematičtější a jednotnější. Naše analýza je časově ohraničena koncem vlády Commoda, panovníka, který zemřel v době posledního vrcholného rozkvětu Římského míru.

Nedávné geopolitické změny spojené s globalizací oživily zájem o pradávné vzory impérií, které se tak na počátku 21. století stávají se předmětem zájmu z politického i historického pohledu. Tento atlas je tedy velmi aktuální studijní materiál. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii, filozofii a politiku a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.