Atlas studené války

Atlas studené války

Zcela nová publikace s pomocí map a doprovodných textů podává nový pohled na období studené války. Občasná snaha využít tento pojem i při popisu komplikací v moderních mezinárodních vztazích svědčí o tom, jak rozhodující roli hraje i v našem současném světě. Očistná etapa historiografie mohla být zahájena po otevření archivů v bývalém komunistickém bloku. Atlas ocení všichni zájemci o historii, politiku a pro školy bude moderním studijním materiálem k dějinám 2. poloviny 20. století.

Vydanie: 1, 2020 | Strán: 96 | Formát: 170 x 240 mm | ISBN: 9788075086266
Väzba: V4 měkká šitá | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: V4 měkká šitá | ISBN: 9788075086266
Balenie: 96 170 x 240 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 15.90
Obsah
  • 1947–1990: různé podoby globálního konfliktu
  • Více než 120 map a infografik zachycujících podoby konfliktu, který zachvátil celý svět
Hlavné vlastnosti
Ukážky
Atlas studené války Atlas studené války Atlas studené války Atlas studené války Atlas studené války Atlas studené války
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Tento atlas přináší zcela nový pohled na období studené války a různé podoby tohoto globálního konfliktu. Dozvíte se například:

• Soupeření mezi USA a SSSR jako střet liberální demokracie a komunismu?
• Hlavní fáze konfliktu: ustavení mocenských bloků, regionální konflikty a krize, tání a uvolnění.
• Jak vypadaly ideologie, politika, vojenská strategie, hospodářství, kultura i každodenní život za časů studené války?
• Co přispělo ke zhroucení východního bloku a konci studené války?

I když se zdálo, že období studené války bude trvat věčně, její ukončení proběhlo až neuvěřitelně rychle. V bývalém komunistickém bloku, včetně samotného Ruska, se přes trvající přísná omezení v některých zemích začaly otevírat archivy. Očistná etapa historiografie mohla být zahájena. Kdo byl za rozpoutání studené války zodpovědný? Jak lze vysvětlit vítězství Západu? Znamená konec studené války také zánik komunismu? A jaké jsou důsledky v celosvětovém měřítku?

I když se může zdát hodně troufalé tvrdit, že „we now know“ (teď už víme), jak napsal ve své knize v roce 1997 americký historik J. L. Gaddis, snaží se naše publikace s pomocí map a doprovodných textů vysvětlit nový pohled na období studené války. Občasná snaha využít tento pojem i při popisu komplikací v moderních mezinárodních vztazích svědčí o tom, jak rozhodující roli hraje i v našem současném světě. Přenesení faktických údajů do map navíc přispívá k lepšímu porozumění, neboť studená válka se odehrávala v různých oblastech a její geografický záběr je velmi široký.

První dvě části atlasu jsou zaměřeny na postupné přerůstání konfliktu mezi Východem a Západem v globální studenou válku. Ve třetí části se věnujeme nejen konfliktům a krizím, ale rovněž příkladům odboje a odporu, k němuž docházelo uvnitř obou znesvářených táborů. Čtvrtá část se soustředí na kulturní rozměr konfliktu. V páté kapitole přinášíme nástin průběhu konce studené války.

Atlas ocení všichni zájemci o tuto problematiku, o historii, politiku. Pro školy bude moderním studijním materiálem k dějinám 2. poloviny 20. století.