Čínsko-český slovník

Čínsko-český slovník

novinka

Zcela nový podrobný čínsko-český slovník, který vytvořil autorský kolektiv pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. Slovník je zpracován jako dekódovací, tj. překladový pro českého mírně pokročilého uživatele, ale vzhledem k prioritě výslovnosti v řazení i vyhledávání je použitelný i pro začátečníka. Jedná se o „must have“ knihu pro všechny, kterým čínština učarovala.

EAN: 978-80-7508-462-0
Obsah
 • 57 000 hesel, 79 000 významů, 142 000 překladů
 • Přílohy: numerativy a interpunkční znaménka, cyklické znaky a solární období, státy a hlavní města, přehled dynastií a další
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Slovník je výsledkem práce lexikografického kolektivu Katedry asijských studií FF UP Olomouc, který pracoval za podpory posloupných vedoucích katedry Davida Uhra, Ivony Barešové, Jiřího Lacha a Františka Kratochvíla. Slovník vychází z teoretických a praktických východisek formulovaných lexikografem a orientalistou Ladislavem Zgustou a při jeho tvorbě byl inspirován podnětnými diskusemi se sinoložkou a lexikoložkou Zdenkou Heřmanovou, která patřila k významným představitelkám autorského kolektivu Velkého česko-čínského slovníku vydaného v letech 1974 – 1984. Podněty jsme čerpali i v praktických oboustranných slovnících Jaromíra Vochaly. V neposlední řadě jsme se nechali inspirovat osobním i odborným přínosem našeho učitele a též lexikografa Oldřicha Švarného, který nás naučil, že čínština je láska na celý život.

Slovník je zpracován jako dekódovací, tj. překladový pro českého mírně pokročilého uživatele, ale vzhledem k prioritě výslovnosti v řazení i vyhledávání, je použitelný i pro začátečníka. Čínský výraz je opatřen českými ekvivalenty případně glosou. Ekvivalenty samy o sobě poukazují na slovnědruhové zařazení výrazu. Slovník sestává z 65 000 databázových heslových vstupů, 200 000 ekvivalentů a řady užitečných příloh.

Ondřej Kučera

Kompletní seznam příloh slovníku:

 1. Písmenná slova
 2. Nejčastěji používaná měrová slova
 3. Slovesné numerativy
 4. Interpunkce
 5. Periodická soustava prvků
 6. Příbuzenské vztahy
 7. Oslovení
 8. Mapa Číny
 9. Čínské provincie a autonomní oblasti
 10. Státy, státní oblasti a jejich hlavní města a správní centra
 11. Cyklické znaky – nebeské kmeny a pozemské větve
 12. Kombinace cyklických znaků pro označení roku
 13. Solární období
 14. Dynastie Číny
 15. Použitá literatura a slovníky
 16. Seznam radikálů a znaků