Czech phrasebook

Czech phrasebook

Konverzace češtiny pro cizince se znalostí angličtiny jim umožní pohotově se dorozumět  česky na cestách a při běžné komunikaci. U všech vět je uvedena výslovnost. This phrase book will enable foreigners to make themselves understood both in everyday as well as in emergency situations and to efficiently communicate with Czech natives. The emphasis is on practical communication, clear arrangement and ease of reference.

ISBN: 978-80-87471-19-7
stránky: 320
formát: 95 x 140 mm
edícia: 1, 2011
ebook format: epub
Obsah
  • 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech
  • 6 000 hesel ve slovníku
  • Doporučení a upozornění
  • Přepis výslovnosti všech frází
  • 15 stran gramatiky
  • 13 stran praktických informací o zemi
Odporúčame
Podrobné informácie

Tato konverzace umožní cizincům se znalostí angličtiny pohotově se dorozumět v běžných i nouzových situacích na cestách a při komunikaci s českými domorodci. Důraz jsme kladli na praktickou aktivní komunikaci, přehlednost a snadnou orientaci v textu. Příručka je opatřena i srozumitelným a jednoduchým přepisem výslovnosti, tak, že cizinec bude vyslovovat plynně česky. Obsahuje též slovník a přehled gramatiky.

This phrase book will enable foreigners to make themselves understood both in everyday as well as in emergency situations and to efficiently communicate with Czech natives. The emphasis is on practical and active communication, clear arrangement and ease of reference. The phrase book also contains easy to understand and simple phonetic transcription to help foreigners pronounce Czech phrases fluently.