Nové gramatiky, unikátní příručky pro další 3 jazyky

Září už brzy zaklepe na dveře a s ním i nový školní a akademický rok. Ideální doba pustit se do studia některého cizího jazyka, třeba i méně obvyklého, co říkáte? Kromě dobrého učitele, slovníku či konverzace je ke studiu nezbytný i přehled gramatiky, proto jsme nezaháleli a připravili hned tři nové unikátní příručky pro tří další jazyky z různých koutů světa.

Gramatika současné ukrajinštiny rozšiřuje naši nabídku příruček pro slovanské jazyky. Je určena nejen studentům ukrajinštiny, ale i všem dalším zájemcům o tento jazyk. Příbuznost ukrajinštiny s češtinou a s ruštinou proces osvojení jazyka sice usnadňuje, na druhou stranu může vést ke zbytečným chybám. I proto jsme do knihy zařadili kapitolu Zrádná slova, podobně jako do gramatiky ruské a polské. Pokud se o ukrajinštinu zajímáte, pořiďte si spolu s gramatikou i konverzaci a slovníček.

Gramatika současné hebrejštiny zaplňuje další mezeru na trhu a navazuje na vloni vydaný hebrejsko-český a česko-hebrejský slovník.Nabízí podrobný popis gramatických jevů potřebných ke zvládnutí tohoto jazyka a spoustu praktických příkladů včetně přepisu jejich výslovnosti. V knize najdete i praktické poznámky upozorňující na výjimky a zajímavosti nebo vysvětlivky, které mají studentům usnadnit pochopení gramatických jevů a jejich užití v praxi. Pokud se zajímáte o orientální jazyky, v naší nabídce najdete i dříve vydané přehledy gramatik arabštiny, turečtiny a dokonce i ázerštiny.

Gramatika současné čínštiny potěší všechny zájemce o studium tohoto významného světového jazyka. Důraz jsme kladli na jevy, které jsou důležité pro běžné vyjadřování, přitom se od češtiny výrazně liší, a jevy, které působí studentům čínštiny největší obtíže. Výklad jsme doplnili o řadu poznámek, upozorňujících na výjimky, zajímavosti a varianty běžné v hovorové čínštině.  Zvláštní pozornost jsme věnovali také stavbě čínské věty a větným členům. V poslední kapitole najdete přehled různých dialektů čínštiny.

 book-grm-hecz.jpg (53 KB)   book-grm-uacz.jpg (45 KB)   book-grm-cncz.jpg (45 KB)