Atlas rané kolonizace

Atlas rané kolonizace

Marcel Dorigny, Fabrice Le Goff

Nová obrazová publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolonizace, zkoumá její ekononický i politický přínos pro metropole, dopad na místní obyvatelstvo, ale také vliv na rozvoj vědy a techniky. Snaží se podat globální a nestranný popis tohoto dějinného období.

ISBN: 978-80-7508-703-4
väzba: šitá flexoväzba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stránky: 96
EAN: 9788075087034
edícia: 1, 2021
Obsah
  • Od Kolumba po Bolívara
  • Více než 120 map, plánků a infografik vás zavede do všech koutů Nového světa, který si Evropané podmanili.
Odporúčame
Podrobné informácie

Obrazová publikace popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století, která zahájila první vlnu globalizace. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto první kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolonizace, zkoumá ekononický i politický přínos pro metropole, dopad na místní obyvatelstvo, ale také vliv na rozvoj vědy a techniky a na mentalitu tehdejší evrop­ské společnosti obecně. Snaží se podat globální a nestranný popis tohoto dějinného období.

Atlas v jednotlivých kapitolách popisuje zrod evropských koloniálních říší v 15.–16. století, nástup nových koloniálních říší v 17. století, vrcholné období merkantilismu v koloniích (18. století) a nakonec i krizi koloniálních říší na konci 18. století. Vše je doplněno podrobnými mapami a infografikou.

Dozvíte se například:

  • Jak se utvářely koloniální říše Portugalska, Španělska, Nizozemí, Anglie a Francie?
  • Jaký byl osud podmaněného obyvatelstva a jak na kolonialismus a obchod s otroky nahlížela Evropa?
  • Byly kolonie skutečně přínosem? Jak se v nich vlastně žilo?
  • Jak se Severní a Jižní Amerika dokázaly vymanit z evropského područí?

Od počátků koloniálních říší evropskou expanzi provázel rychlý rozpad společenských struktur původního obyvatelstva, vytlačování obyvatel z dobytých území nebo přímo jejich vymírání. Evropané svoji expanzi spojovali s údajnou civilizační misí, myšlenka šíření křesťanství měla vše zároveň legitimizovat. Zámořská území se pro evropské monarchie stala zdrojem enormního bohatství, které jim umožňovalo financovat ohromné výdaje na reprezentaci a vedení válek, ale rozvoj stavebnicní, vědy i umění.

Na raně novověkou kolonizaci je tedy třeba pohlížet strukturovaně a vnímat všechny její aspekty. Nelze popřít, že jejím smyslem bylo ovládnutí nových zemí, ale Evropany k pronikání do zámoří motivovaly i převratné objevy v oblasti věd a techniky. Evropská společnost postupně opouštěla svět biblických dogmat, který ji utvářel od pozdní antiky. Koloniální expanze tedy byla jevem, který měl dvě roviny – touhu po získávání nových poznatků a zároveň lačnost po bohatství plynoucím z ovládnutí nových území.

Atlas se snaží podat všechny odpovědi přehledně, jasně a objektivně, fakta doplňje mapkami a grafikami. Věříme, že tato podrobně zpracovaná publikace všechny zájemce o tuto problematiku opravdu zaujme.