Technológia

Pod pojmom jazyková technológia sa skrývajú sofistikované softvérové riešenia založené na znalostiach prirodzeného jazyka. Sú to užitočné komponenty, ktoré rozširujú možnosti vyhľadávacích nástrojov a zvyšujú kvalitu aplikácií, ako sú vyhľadávače, e-shopy, reklamné nástroje, textové editory, redakčné systémy, OCR SYSTÉMY, knižničné systémy atď.