HappyHoppy komplet

HappyHoppy komplet

Nový výučbový program pre deti, komplet Happy Hoppy, umožňuje osvojiť si anglický jazyk prirodzenou a zábavnou formou. Ponúka komplexné riešenie nielen pre materské a základné školy, ale aj pre rodičov, ktorí by chceli naučiť svoje deti anglicky v prostredí domova a vlastným tempom. Viac podrobných informácií získate na webovej stránke venovanej tomuto produktu na www.happyhoppy.sk 

 

Obsah
  • audio CD s 18 piesňami
  • Texty piesní
  • Obrázkový slovníček
  • Obojstranná dosková hra
  • Pexeso
  • 40 pracovných listov
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Angličtina pre deti, nový výučbový komplet Happy Hoppy, umožňuje si osvojiť angličtinu prirodzenou a zábavnou formou. Ponúka komplexné riešenie nielen pre materské a základné školy, ale aj pre rodičov, ktorí by chceli naučiť svoje deti angličtine v prostredí domova a vlastným tempom.

Komplet pozostáva zo škatule s obojstrannou doskovou hrou, 40 pracovných listov, pexeso a audio CD s 18 piesňami a obrázkovým slovníčkom. Podrobnejšie informácie nájdete na samostatnej webovej stránke venovanej tomuto výrobku: Www.happyhoppy.sk