Lexicon 7 Nemecký slovník Platinum

Lexicon 7 Nemecký slovník Platinum

Najväčší a najaktuálnejší obojstranný slovník pre nemčinu. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a výrazne rozšírené dáta. Do slovníku sme oproti predchádzajúcej verzii doplnili 6 000 nových hesiel, 3 000 nových významov, 26 000 príkladových viet a 71 000 prekladov. K dispozícii tak máte najrozsiahlejší nemecký slovník, ktorý značne pokrýva aj odbornú terminológiu. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7, ktorá umožňuje komfortné a rýchle vyhľadávanie prekladov. Slovník je dostupný ako ESD (bez CD) a môžete si ho nezáväzne vyskúšať. Po registrácii slovník stiahnete z našich stránok. Podrobnosti nájdete nižšie.

ISBN: 978-80-7508-564-1
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085641
formát: download, časovo neobmedzená licencia pre 2 zariadenia
edícia: 2019, možnosť upgrade
Obsah
  • 236 000 hesiel, 332 000 významov, 209 000 príkladov, fráz a idiómov, 721 000 prekladov
  • stovky tematických okruhov s možnosťou učenia a skúšania slovíčok, prehľad gramatiky
  • Korpus písaných textov, slovník využitia slov, slovník skratiek
Vlastnosti
  • Aktuálna a rozsiahla slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Početné možnosti nastavenia aplikácie: farba, písmo, jazyk komunikácie vrátane celej nápovedy, vyhľadávanie a zobrazenie hesiel
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Najväčší a najaktuálnejší obojstranný nemecký slovník. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a značne rozšírené dáta v novej aplikácii. Do slovníka sme doplnili 16 000 nových hesiel, 3 000 príkladových viet a 27 000 prekladov. K dispozícii tak máte najrozsiahlejší nemecký slovník, ktorý vo veľkej miere pokrýva aj odbornú terminológiu. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7, ktorá umožňuje komfortné a rýchle vyhľadanie prekladov. Slovník je dostupný ako ESD licencia. Po registrácii si ho stiahnite z našich stránok a vyskúšajte. Lexicon 7 možno používať na operačných systémoch Windows, macOS a Linux.

Slovník obsahuje 241 000 hesiel, k tomu viac než 241 000 slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov z reálneho jazyka. Ak by sme ho vydali knižne v rovnakom formáte ako náš Nemecký veľký slovník, mal by takmer 3 200 strán. Rozsahom je oveľa väčší než ostatné podobné tituly, zároveň vyniká svojou aktuálnosťou. Obsahuje veľa slov, výrazov a fráz, ktoré prenikli do jazyka v posledných dvadsiatich rokoch.

Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne a prehľadne spracované heslá s upresňujúcimi významami a obsahuje okrem bežných prekladov aj množstvo doplňujúcich informácií. Medzi tieto doplňujúce informácie patria ustálené slovné spojenia, idiomatické obraty, príkladové vety, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štylistické a odborové charakteristiky a prepis výslovnosti hesiel. Výslovnosť je nahraná rodeným Nemcom. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka.

Z nových hesiel uveďme napríklad  Abfindungszahlung, Abfertigungsschalte, Abgeordnetenimmunität, Abwrackprämie, Account, Arbeitsfläche, Bildschirmhintergrund, Buchverlust, Datensicherung, Digitalbuch, Einsatzkommando, Ernährungswissenschaftler, Fälligkeitsdatum, Fallout, Festplattenlaufwerk, Fördermittel, Freisprecheinrichtung, Geschwindigkeitsbeschränkung, Gummigeschoss, Hauptarbeitsverhältnis, I-net-Surfer, Junggesellinnenabschied, Kartensperrservice, Konzi, Kurznachrichtendienst, Lebensversicherungspolice, Pfändungsverfahren, Plasmabildschirm, SIM-Karte, Spam, restlos,  Simser, scrollen, Spammer, Speicherkarte, Tauchausrüstung, Traumtor, Trojaner, Trinkwasserbrunnen, Twisted-Pair-Kabel, Verkehrsrowdy, zutexten Zwischenablage...

Vďaka svojmu všeobecnému zameraniu slovník pokrýva aj odbornú terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Nájdete v ňom heslá, obraty, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti naozaj používajú a napriek tomu sa v iných slovníkoch často vôbec nevyskytujú. Slovník Platinum ocenia nielen prekladatelia a nároční používatelia, ale aj študenti a vôbec všetci, ktorí pracujú s nemčinou a potrebujú mať po ruke skutočne kvalitný elektronický slovník.

Dôkazom kvality slovníka je aj veľký počet možností softvérového vyhľadávania. Samozrejmosťou je fakt, že hľadanie prebieha na oboch stranách slovníka, nie je potrebné prepínať smer prekladu.  Lexicon 7 dokáže nájsť preklad slova zadaného v ľubovoľnom tvare (nie nutne v nominatíve či infinitíve) alebo zadaného iba čiastočne (ako regulárny výraz pomocou znakov * a ?). Poradí si aj s drobnými preklepmi. Aktivovať môžete tiež hľadanie fulltextové (kdekoľvek vo vnútri ďalších hesiel). Veľký prínos majú aj parametre vyhľadávania založené na tvarosloví hľadaných hesiel. Vďaka nim nie je problém v slovníku nájsť aj ustálené slovné spojenia typu vrana k vrane sadá, kúpiť mačku vo vreci, dať košom. Hľadať možno aj podľa odborných a štylistických príznakov, je teda možné zobraziť napríklad odbornú zásobu z oblasti astronómie, filozofie, lingvistiky, stavebníctva, poľnohospodárstva alebo výpočtovej techniky či slangové a hovorové výrazy.

V rámci nastavenia parametrov aplikácie môžete využívať automatické preberanie textu zo schránky alebo špeciálnu funkciu preberania textu pod kurzorom (bez toho, aby ste klikli myšou, tzv. funkcia mouse-over, platí len pre Windows). Ideálne využitie tejto funkcie predstavuje režim mini (preklad slovíčka okamžite vidíte v malom okne Lexiconu). Nastaviť si môžete aj jazyk komunikácie aplikácie (slovensky, anglicky, česky, rusky, taliansky alebo španielsky). V príslušnom jazyku sa zobrazuje tiež aj pomocník.

Okrem bežnej slovnej zásoby obsahuje slovník tematické okruhy, ktoré môžu poslúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie-Skúšanie. Používateľ má navyše možnosť vytvoriť si vlastné tematické okruhy či doplniť vlastné heslá. K ďalším užitočným vzdelávacím funkciám patria tabuľky tvaroslovia nemeckých ohybných slov a ponuka synoným, čo uľahčí prácu aj prekladateľom. Slovník Platinum je teda komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu chcú hlbšie venovať.

Lexicon 7 je multiplatformová aplikácia, ktorú možno používať na operačných systémoch Windows, Linux i macOS. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Pri platformách Linux a macOS funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Slovník je dostupný ako ESD licencia, to znamená, že si ho stiahnete online z našich stránok. Na nezáväzné vyskúšanie slovníka máte celý mesiac. Ak sa ho rozhodnete zakúpiť, dostanete od nás po zaplatení produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete natrvalo. Ak si tento slovník nebudete chcieť kúpiť, nemusíte robiť nič, po uplynutí 30 dní aplikácia prestane fungovať.