Lexicon 7 Španielsky veľký slovník

Nový veľký španielsky slovník, dielo autorského kolektívu Lingea. Reaguje na vývoj jazyka v posledných desiatich rokoch a zachytáva rozsiahlu slovnú zásobu súčasnej španielčiny. K dispozícii je nahratá výslovnosť a tabuľky skloňovania a časovania španielskych ohybných slov. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7. Slovník je dostupný ako ESD licencia (bez CD). Stiahnite si po zaregistrovaní 30 dňovú verziu a všetko si vyskúšajte! Podrobnosti nájdete nižšie.

Vydanie: 2019 | Strán: download | Formát: ke stažení na act.lingea.eu, možnost upgrade | ISBN: 978-80-7508-574-0
Väzba: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux | ISBN: 978-80-7508-574-0
Balenie: download ke stažení na act.lingea.eu, možnost upgrade | Dostupnosť: skladom
cena: 99.00
Obsah
  • 104 000 hesiel, 175 000 významov, 59 000 príkladov, fráz a idiómov, 419 000 prekladov
  • učenie a skúšanie slovíčok z tematických okruhov, prehľad gramatiky
  • Korpus písaných textov, slovník využitia slov, Roget's Thesaurus, WordNet, slovník skratiek
Hlavné vlastnosti
  • Aktuálna veľká slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nový velký slovník současné španělštiny nabízí aktualizovaná a rozšířená data v nové aplikaci. Autorský kolektiv Lingea reagoval na vývoj španělského jazyka v posledním desetiletí, ve slovníku najdete tisíce nových slov. Oproti předchozí verzi velký slovník obsahuje 13 000 nových hesel a 25 000 nových překladů. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7. Umožňuje komfortní a rychlé překládání a nabízí i řadu dalších funkcí, které ucení všichni vážní zájemci o španělský jazyk. Lexicon 7 vám pomůže i s výukou španělštiny. K dispozici je nahraná výslovnost i tabulky skloňování a časování španělských ohebných slov. Slovník je dostupný jako ESD licence. Stáhněte si jej po registraci na našich stránkách a vše si vyzkoušejte.

Řada Lexicon 7 navazuje na předchozí úspěšnou řadu Lexicon 5. Aplikace nabízí značné možnosti nastavení. Zvolit si můžete barvu (skin), velikost a typ písma nebo způsoby vyhledávání a zobrazení hesel. Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda. Lexicon 7 lze používat pod operačními systémy Windows, Linux a macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu.

Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka.  Kromě běžných překladů obsahuje množství doplňujících informací, mezi ně patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti španělských hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího. Praktickou pomůckou jsou podrobné tabulky tvarosloví, kdy si můžete zobrazit kompletní skloňování nebo časování. 

Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii, lékařství až po techniku a informatiku. Obsahuje i výrazy používané v Jižní a Střední Americe či Karibské oblasti i hovorové a slangové výrazy, které se v současné španělštině používají.

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Lexicon 7 umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, koupit zajíce v pytli, vzít roha, dát košem, vzít na hůl, hodit se marod apod. Hledat lze také podle oborových a stylových příznaků, zobrazit tedy lze například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky nebo hovorové výrazy. V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky (pop-up) nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. mouse-over, jen pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). 

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. Ve slovníku najdete i samostatný přehled gramatiky členěný podle jednotlivých kapitol mluvnice. Velký slovník je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat.

Slovník Lexicon 7 je dostupný jako ESD licence (bez CD). Z našich stránek si po přihlášení stáhněte a nainstalujte požadovaný slovník. Jedná se o 30denní plně funkční verzi produktu, máte tedy čas si slovník otestovat a vyzkoušet. Po zakoupení Vám zašleme produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Pokud si přejete získat bližší informace, napište nám.