Lexicon 7 Taliansky velký slovník

Lexicon 7 Taliansky velký slovník

Nový veľký taliansky slovník, dielo autorského kolektívu Lingea. Aktuálna a rozsiahla slovná zásoba zachytáva súčasnú písanú a hovorenú taliančinu. Aplikácia Lexicon 7 umožňuje komfortné a rýchle vyhľadávanie prekladov. Slovník je určený všetkým vážnym záujemcom o taliančinu. Je dostupný ako ESD licencia (bez CD). Stiahnite si ho po registrácii na našich stránkach a všetko si vyskúšajte! Ďalšie informácie nájdete nižšie.

ISBN: 978-80-7508-578-8
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085788
formát: download, časovo neobmedzená licencia pre 2 zariadenia
edícia: 2019, možnosť upgrade
Obsah
  • 105 000 hesiel, 162 000 významov, 76 000 slovných spojení, 408 000 prekladov, tematické lekcie
Vlastnosti
  • Aktuálna a rozsiahla slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Početné možnosti nastavenia aplikácie: farba, písmo, jazyk komunikácie vrátane celej nápovedy, vyhľadávanie a zobrazenie hesiel
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Úplne nový veľký taliansky slovník, autorské dielo kolektívu Lingea. Vďaka svojmu rozsahu a aktuálnosti ide o jedinečný titul a nevyhnutného pomocníka pre všetkých, ktorí pri komunikácii, korešpondencii či podnikaní potrebujú taliančinu. Ocenia ho tiež študenti a učitelia talianskeho jazyka.

Tento slovník má o 2 000 hesiel a 52 000 prekladov viac než knižný veľký slovník. Obsahuje heslá s výslovnosťou, príklady i frázy zo súčasnej taliančiny, gramatické informácie i konverzačné frázy. Práve veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka  je jednou z najväčších predností obsahu slovníka. Heslá sú spracované prehľadne a graficky upravené tak, aby používateľ mohol čo najrýchlejšie nájsť nielen správny preklad, ale ho aj správne použiť v danom kontexte.

Slovník ponúka široké možnosti vyhľadávania i množstvo vzdelávacích funkcií. Vďaka heslám s výslovnosťou rozvíja počúvanie s porozumením a trénuje výslovnosť. Režim učenia a skúšania slovíčok využijete na rozširovanie odbornej slovnej zásoby z viacerých oblastí (príroda, spoločnosť, jazyk). Môžete si vytvárať vlastné lekcie i vkladať vlastné heslá do používateľského slovníka. K dispozícii je aj prehľad gramatiky členený do jednotlivých kapitol. Šikovnou pomôckou sú aj synonymá, antonymá, frázové slovesá alebo celé tabuľky tvaroslovia ohybných talianskych slov (skloňovanie, časovanie).

Lexicon 7 si možno upraviť podľa vlastného vkusu. Zvoliť si môžete farbu (skin), veľkosť a typ písma, jazyk komunikácie vrátane pomocníka alebo spôsoby vyhľadávania a zobrazenia hesiel. Nastaviť si môžete aj jazyk komunikácie aplikácie (slovensky, anglicky, česky, rusky, taliansky alebo španielsky). V príslušnom jazyku sa zobrazuje aj pomocník. Lexicon 7 možno používať v operačných systémoch Windows, Linux a macOS. V rámci nastavenia parametrov aplikácie môžete využívať automatické preberanie textu zo schránky (pop-up) alebo špeciálnu funkciu preberania textu pod kurzorom (bez toho, aby ste klikli myšou, tzv. funkcia mouse-over, platí len pre Windows). Ideálne využitie tejto funkcie predstavuje režim mini (preklad slovíčka okamžite vidíte v malom okne Lexiconu).

Slovník Lexicon 7 je dostupný ako ESD licencia, to znamená, že si ho stiahnete online z našich stránok. Na nezáväzné vyskúšanie slovníka máte celý mesiac. Ak sa ho rozhodnete zakúpiť, dostanete od nás po zaplatení produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete natrvalo. Ak si tento slovník nebudete chcieť kúpiť, nemusíte robiť nič, po uplynutí 30 dní aplikácia prestane fungovať.