Lexicon 7 Ruský veľký slovník

Lexicon 7 Ruský veľký slovník

Nový veľký ruský slovník, dielo autorského kolektívu Lingea. Reaguje na vývoj jazyka v posledných desiatich rokoch a zachytáva rozsiahlu slovnú zásobu súčasnej ruštiny. V ruských slovách sú dôsledne značené prízvuky, k dispozícii je nahraná výslovnosť a tabuľky skloňovania a časovania ruských ohybných slov. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7. Slovník je dostupný ako ESD licencia (bez CD). Stiahnite si ho po registrácii na našich stránkach a všetko si vyskúšajte! Podrobnosti nájdete nižšie.

ISBN: 978-80-7508-570-2
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085702
formát: download, časovo neobmedzená licencia pre 2 zariadenia
edícia: 2019, možnosť upgrade
Obsah
  • 103 000 hesiel, 148 000 významov, 74 000 príkladov, fráz a idiómov, 361 000 prekladov
  • učenie a skúšanie slovíčok z tematických okruhov, prehľad gramatiky
  • Korpus písaných textov, slovník užití slov, Roget's Thesaurus, WordNet, slovník skratiek
Vlastnosti
  • Aktuálna veľká slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Nový veľký slovník súčasnej ruštiny ponúka aktualizované a rozšírené dáta v novej aplikácii. Autorský kolektív Lingea reagoval na neustály vývoj ruštiny i slovenčiny v poslednom desaťročí a do slovníka začlenil tisíce nových slov. Oproti predchádzajúcej verzii sa slovník rozrástol o 10 000 hesiel a 40 000 prekladov z viacerých oblastí. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7. Umožňuje komfortné a rýchle prekladanie a ponúka množstvo ďalších funkcií, ktoré ocenia všetci vážni záujemcovia o ruský jazyk. Lexicon vám pomôže aj s výučbou ruštiny. Stiahnite si 30-dňovú verziu a sami sa presvedčte! Slovník je dostupný ako ESD licencia (bez CD).

Verzia Lexicon 7 nadväzuje na predchádzajúci úspešný Lexicon 5. Aplikácia ponúka viacero možností nastavenia. Zvoliť si môžete farbu (skin), veľkosť a typ písma, jazyk komunikácie vrátane pomocníka alebo spôsoby vyhľadávania a zobrazenia hesiel. Nastaviť si môžete aj jazyk komunikácie aplikácie (slovensky, anglicky, česky, rusky, taliansky alebo španielsky). V príslušnom jazyku sa zobrazuje aj pomocník. Na zadávanie slov  v azbuke možno využiť virtuálnu klávesnicu. Lexicon 7 môžete používať na operačných systémoch Windows, Linux a macOS. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu.

Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne a prehľadne spracované heslá s upresňujúcimi významami. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka. Okrem bežných prekladov obsahuje aj množstvo doplňujúcich informácií, ktoré používateľ ocení pri práci s cudzím jazykom.  Medzi tieto doplňujúce informácie patria ustálené slovné spojenia, idiomatické obraty, príkladové vety, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štylistické a odborové charakteristiky a prepis výslovnosti hesiel. V ruských slovách sú tiež dôsledne označené prízvuky, a to v heslách i príkladoch. Praktickou pomôckou sú podrobné tabuľky tvaroslovia, pri ohybných slovách sa vám zobrazí kompletné skloňovanie či časovanie.

Z nových hesiel uveďme napríklad  автобокс, автобус-гармошка, аквабайк, бабёнка, байховый, беспородный, барыга, безбилетник, безрецептурный, баю-бай, вертихвостка, даунхилл, гаситель, гидроусилитель, гэмблер, глюк, дамоклов, джинса, зуммер, займодавец, интеркулер, коммивояжёр, кутузка, куча-мала, мини-мойка, минивэн, мажоритарный, мультируль, неработоспособность, опросник, оцифровка, позёмка, ретейл, рвач, реаниматолог, распивочный, санэпидстанция, сквалыга, роллер, пустозвон, стритрейсинг, сюрвейер, тиражирование, толстосум, турпоток, чумазый, шенгенский, электростекло, форс-мажор, этикет-пистолет, АЗС, ВНЖ, ПМЖ, БИК, МКПП, ПДУ, ПРО, СВЧ...

Hoci je veľký slovník koncipovaný ako všeobecný, rozsahom zasahuje aj do oblasti odbornej terminológie a možno v ňom nájsť veľké množstvo odbornejších ustálených slovných spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo až po techniku.

Dôkazom kvality slovníka je aj veľký počet možností softvérového vyhľadávania. Samozrejmosťou je fakt, že hľadanie prebieha na oboch stranách slovníka, nie je potrebné prepínať smer prekladu.  Lexicon 7 dokáže nájsť preklad slova zadaného v ľubovoľnom tvare (nie nutne v nominatíve či infinitíve) alebo zadaného iba čiastočne (ako regulárny výraz pomocou znakov * a ?). Poradí si aj s drobnými preklepmi. Aktivovať môžete tiež hľadanie fulltextové (kdekoľvek vo vnútri ďalších hesiel). Veľký prínos majú aj parametre vyhľadávania založené na tvarosloví hľadaných hesiel. Vďaka nim nie je problém v slovníku nájsť aj ustálené slovné spojenia typu: vrana k vrane sadá, kúpiť mačku vo vreci, dať košom atď. Hľadať možno aj podľa odborných a štylistických príznakov, je teda možné zobraziť napríklad odbornú zásobu z oblasti astronómie, filozofie, lingvistiky, stavebníctva, poľnohospodárstva alebo výpočtovej techniky či slangové a hovorové výrazy. V rámci nastavenia parametrov aplikácie môžete využívať automatické preberanie textu zo schránky (pop-up) alebo špeciálnu funkciu preberania textu pod kurzorom (bez toho, aby ste klikli myšou, tzv. funkcia mouse-over, platí len pre Windows). Ideálne využitie tejto funkcie predstavuje režim mini (preklad slovíčka okamžite vidíte v malom okne Lexiconu).

Okrem bežnej slovnej zásoby obsahuje slovník tematické okruhy, ktoré môžu poslúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie-Skúšanie. Používateľ má navyše možnosť vytvoriť si vlastné tematické okruhy či doplniť vlastné heslá. V slovníku nájdete aj prehľad gramatiky. Veľký slovník je teda komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu chcú hlbšie venovať.

Slovník je dostupný ako ESD licencia, to znamená, že si ho stiahnete online z našich stránok. Na nezáväzné vyskúšanie slovníka máte celý mesiac. Ak sa ho rozhodnete zakúpiť, dostanete od nás po zaplatení produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete natrvalo. Ak si tento slovník nebudete chcieť kúpiť, nemusíte robiť nič, po uplynutí 30 dní aplikácia prestane fungovať.