Lexicon 7 Anglický veľký slovník

Nový veľký slovník súčasnej angličtiny ponúka aktualizované dáta v novej aplikácii. Autorský kolektív Lingea reagoval na neustály vývoj angličtiny a slovenčiny v poslednom desaťročí, do slovníku sme začlenili tisícky nových slov. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7. Slovník je dostupný ako ESD licencia. Slovník získate stiahnutím z našich stránok. Môžete si ho pred zakúpením nezáväzne vyzkúšať. Podrobnosti nájdete nižšie.

Vydanie: 2019 | Strán: download | Formát: ke stažení na act.lingea.eu, možnost upgrade | ISBN: 978-80-7508-551-1
Väzba: Windows, Linux, macOS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, macOS | ISBN: 978-80-7508-551-1
Balenie: download ke stažení na act.lingea.eu, možnost upgrade | Dostupnosť: skladom
cena: 99.00
Obsah
  • 119 000 hesiel, 182 000 významov, 106 000 príkladov, fráz a idiómov, 566 000 prekladov
  • 300 tematických okruhov s možnosťou učenia a skúšania slovíčok, prehľad gramatiky
  • Korpus písaných textov, slovník využitia slov, Roget's Thesaurus, WordNet, slovník skratiek
Hlavné vlastnosti
  • Aktuálna veľká slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nový velký slovník současné angličtiny nabízí aktualizovaná a rozšířená data v nové aplikaci. Autorský kolektiv Lingea reagoval na neustálý vývoj angličtiny i češtiny v posledním desetiletí a do slovníku začlenili tisíce nových slov. Oproti předchozí verzi velký slovník obsahuje 12 000 nových hesel a 49 000 nových překladů z řady oblastí. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7. Hesla jsou podrobně zpracovaná, s odlišenými a upřesněnými významy. Obsahuje kromě běžných překladů řadu doplňujících informací, namluvenou výslovnost a tabulky tvarosloví. Lexicon vám pomůže i s výukou angličtiny. Stáhněte 30denní verzi a slovník si vyzkoušejte! Slovník je dostupný jako ESD licence (bez CD).

Řada Lexicon 7 navazuje na předchozí úspěšnou řadu Lexicon 5.  Aplikace nabízí značné možnosti nastavení. Zvolit si můžete barvu (skin), velikost a typ písma, jazyk komunikace včetně nápovědy nebo způsoby vyhledávání a zobrazení hesel. Lexicon 7 lze používat pod operačními systémy Windows, Linux a macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu.

Velký slovník vznikal od samého počátku jako původní překladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovnících renomovaných vydavatelství jako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atd. Při jeho vývoji bylo snahou pokrýt co nejširší oblast slovní zásoby v aktuální a přehledné podobě. Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací, které uživatel ocení při práci s cizím jazykem. Mezi tyto doplňkové informace patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka.

Z nově přidaných hesel uveďme například abandonware, action-packed, alcolock, aligner, A-lister, amuse-bouche, beachcombing, belt-and-braces, burpee, cradle-robber, cuckquean, drive-off, eye-watering, gamebreaker, hackfest, headguard, high-dependency, honeypot, hot-button, knee-trembling, lamestream, leaver, matchy-matchy, mobisode, moneyspinning, mother-out-law, onboarding, pay-to-play, prairie-dogging, screenager, seachanger, skullet, supercouple, unflushable, vaguebooking, wilf, BOGOF, DAMA, MMOG, MOOC, NAFTA, UTMV...

Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii a lékařství až po techniku. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka.

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Pokud slovo existuje v části anglické i české, zobrazí se oba výsledky odlišené vlnovkou na konci slova (například výrazy list, most...). Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, koupit zajíce v pytli, vzít roha, dát košem, vzít na hůl, přijít na buben, hodit se marod apod. Hledat lze také podle oborových a stylových příznaků, zobrazit tedy lze například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky či slangové a hovorové výrazy angličtiny britské, kanadské nebo australské. V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, jen pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda.

Obsah velkého slovníku je navíc doplněn o přehled nejběžnějších anglických zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova. Do slovníku byl také začleněn anglický výkladový slovník WordNet umožňující vyhledávat v obsažené slovní zásobě pomocí synonymických skupin i na základě významové nadřazenosti a podřazenosti slov bez ohledu na jejich umístění v abecedě. K dohledání synonymických obratů podle jednotlivých významů může uživateli posloužit slovník synonym Roget's Thesaurus obsahující asi tisíc tematických oblastí.

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. Ve slovníku najdete i samostatný přehled gramatiky členěný podle jednotlivých kapitol mluvnice. Velký slovník je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat.

Slovník Lexicon 7 je dostupný jako ESD licence (bez CD). Z našich stránek si stáhněte a nainstalujte požadovaný slovník. Jedná se o 30denní plně funkční verzi produktu, máte tedy čas si slovník otestovat a vyzkoušet. Po zakoupení Vám zašleme produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Pokud si přejete získat bližší informace, napište nám.