Lexicon 7 Anglický slovník Platinum

Lexicon 7 Anglický slovník Platinum

Najväčší a najaktuálnejší obojstranný slovník pre angličtinu. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a výrazne rozšírené dáta. Do slovníku sme oproti predchádzajúcim verziám doplnili 26 000 nových hesiel, 35 000 nových významov, 28 000 príkladových viet  a 99 000 prekladov. K dispozícií tak máte najrozsiahlejší anglický slovník, ktorý značne pokrýva aj odbornú terminológiu. Inovácií sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7 (viac nájdete tu), ktorá umožňuje komfortnú a rýchlu prácu s jazykmi. Slovník je dostupný ako ESD licencia, to znamená, že si ho stiahnete on-line z našich stránok. Na nezáväzné vyskúšanie máte 30 dní. Pre užívateľov slovníkov Lexicon 5 ponúkame zvýhodnený upgrade. Podrobnosti nájdete nižšie.

ISBN: 978-80-7508-552-8
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085528
formát: download, časovo neobmedzená licencia pre 2 zariadenia
edícia: 2019, možnosť upgrade
Obsah
  • 237 000 hesiel, 371 000 významov, 183 000 príkladov, fráz a idiómov, 946 000 prekladov
  • 300 tematických okruhov s možnosťou učenia a skúšania slovíčok, prehľad gramatiky
  • Korpus písaných textov, slovník využitia slov, Roget's Thesaurus, WordNet, slovník skratiek
Vlastnosti
  • Aktuálna a rozsiahla slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Početné možnosti nastavenia aplikácie: farba, písmo, jazyk komunikácie vrátane celej nápovedy, vyhľadávanie a zobrazenie hesiel
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Najnovšia verzia najväčšieho súčasného anglického slovníka pre jazyk 21. storočia. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a značne rozšírené dáta v novej aplikácii. Do slovníka sme doplnili 32 000 nových hesiel, 40 000 nových významov, 27 000 príkladových viet a 120 000 prekladov. Obsahuje teraz 137-tisíc anglických a vyše 115-tisíc slovenských hesiel, k tomu viac než 200-tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov z reálneho jazyka. Ak by sme ho vydali knižne v rovnakom formáte ako náš Anglický veľký slovník, mal by takmer 4 000 strán. Rozsahom je oveľa väčší než ostatné podobné tituly, zároveň vyniká svojou aktuálnosťou. Vďaka svojmu všeobecnému zameraniu pokrýva slovník aj odbornú terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Nájdete v ňom heslá, obraty, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti naozaj používajú a napriek tomu sa v iných slovníkoch často vôbec nevyskytujú. Slovník Platinum ocenia nielen prekladatelia a nároční používatelia, ale aj študenti a vôbec všetci, ktorí pracujú s angličtinou a potrebujú mať po ruke skutočne kvalitný elektronický slovník.

Anglický slovník Platinum vznikal od samého začiatku ako pôvodný prekladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovníkoch renomovaných vydavateľstiev ako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atď. Snažili sme sa pokryť čo najširšiu oblasť slovnej zásoby v aktuálnej a prehľadnej podobe. Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne a prehľadne spracované heslá s upresňujúcimi významami a obsahuje okrem bežných prekladov aj množstvo doplňujúcich informácií, ktoré používateľ ocení pri práci s cudzím jazykom. Medzi tieto doplňujúce informácie patria ustálené slovné spojenia, idiomatické obraty, príkladové vety, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štylistické a odborové charakteristiky a prepis výslovnosti hesiel. Výslovnosť je nahraná rodeným Angličanom. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka a z korpusu anglického jazyka, ktoré nájdete pod jednotlivými heslami a prekladmi.

Z nových hesiel uveďme napríklad upstander, It girl, babymoon, bokeh, volumize, anticaking, coworking, DAMA, island hopping, power couple, onboarding, overconsumption, icebreaker, screencast, superbug, z hesel slangových např. badassery, baggies, bikeable, dadbod, cuckquean, gym-honed, errorist, Europhile, upskirt, upskirting, manspreading…

Dôkazom kvality slovníka je aj veľký počet možností softvérového vyhľadávania. Samozrejmosťou je fakt, že hľadanie prebieha na oboch stranách slovníka, nie je potrebné prepínať smer prekladu. Ak slovo existuje v anglickej i slovenskej časti, zobrazia sa oba výsledky odlíšené vlnovkou na konci slova (napríklad výrazy list, most…). Lexicon 7 dokáže nájsť preklad slova zadaného v ľubovoľnom tvare (nie nutne v nominatíve či infinitíve) alebo zadaného iba čiastočne (ako regulárny výraz pomocou znakov * a ?). Poradí si aj s drobnými preklepmi. Aktivovať môžete tiež hľadanie fonetické (podľa výslovnosti) alebo fulltextové (kdekoľvek vo vnútri ďalších hesiel). Veľký prínos majú aj parametre vyhľadávania založené na tvarosloví hľadaných hesiel. Vďaka nim nie je problém v slovníku nájsť aj ustálené slovné spojenia typu: vrana k vrane sadá, kúpiť mačku vo vreci, dať košom atď. Hľadať možno aj podľa odborných a štylistických príznakov, je teda možné zobraziť napríklad odbornú zásobu z oblasti astronómie, filozofie, lingvistiky, stavebníctva, poľnohospodárstva alebo výpočtovej techniky či slangové a hovorové výrazy britskej, kanadskej alebo austrálskej angličtiny. V rámci nastavenia parametrov aplikácie môžete využívať automatické preberanie textu zo schránky alebo špeciálnu funkciu prekladania textu pod kurzorom (bez toho, aby ste klikli myšou, tzv. funkcia mouse-over, platí len pre Windows). Ideálne využitie tejto funkcie predstavuje režim mini (preklad slovíčka okamžite vidíte v malom okne Lexiconu). Nastaviť si môžete aj jazyk komunikácie aplikácie (slovensky, anglicky, česky, rusky, taliansky alebo španielsky). V príslušnom jazyku sa zobrazuje tiež aj pomocník.

Obsah slovníka Platinum je navyše doplnený o prehľad najbežnejších anglických skratiek. Do slovníka je tiež včlenený anglický výkladový slovník WordNet umožňujúci vyhľadávanie v obsiahnutej slovnej zásobe pomocou synonymických skupín i na základe významovej nadradenosti a podradenosti slov bez ohľadu na ich umiestnenie v abecede. K vyhľadaniu synonymických obratov podľa jednotlivých významov môže používateľovi poslúžiť slovník synoným  Roget's Thesaurus obsahujúci asi tisíc tematických oblastí.

Okrem bežnej slovnej zásoby obsahuje slovník tematické okruhy, ktoré môžu poslúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie-Skúšanie. Používateľ má navyše možnosť vytvoriť si vlastné tematické okruhy či doplniť vlastné heslá. K ďalším užitočným vzdelávacím funkciám patria tabuľky tvaroslovia anglických ohybných slov a ponuka synoným, čo uľahčí prácu aj prekladateľom. Slovník Platinum je teda komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu chcú hlbšie venovať.

Lexicon 7 je multiplatformová aplikácia, ktorú možno používať na operačných systémoch Windows, Linux i macOS. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Pri platformách Linux a macOS funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Slovník je dostupný ako ESD licencia, to znamená, že si ho stiahnete online z našich stránok. Na nezáväzné vyskúšanie slovníka máte celý mesiac. Ak sa ho rozhodnete zakúpiť, dostanete od nás po zaplatení produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete natrvalo. Ak si tento slovník nebudete chcieť kúpiť, nemusíte robiť nič, po uplynutí 30 dní aplikácia prestane fungovať.