Lexicon 7 Anglický slovník Platinum

Najväčší a najaktuálnejší obojstranný slovník pre angličtinu. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a výrazne rozšírené dáta. Do slovníku sme oproti predchádzajúcim verziám doplnili 26 000 nových hesiel, 35 000 nových významov, 28 000 príkladových viet  a 99 000 prekladov. K dispozícií tak máte najrozsiahlejší anglický slovník, ktorý značne pokrýva aj odbornú terminológiu. Inovácii sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7, ktorá umožňuje komfortnú a rýchlu prácu s jazykmi. Slovník je dostupný ako ESD licencia, to znamená, že si ho stiahnete on-line z našich stránok. Na nezáväzné vyskúšanie máte 30 dní. Pre užívateľov slovníkov Lexicon 5 ponúkame zvýhodnený upgrade. Podrobnosti nájdete nižšie.

Vydanie: 2019 | Strán: download | Formát: ke stažení na act.lingea.eu, možnost upgrade | ISBN: 978-80-7508-552-8
Väzba: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux | ISBN: 978-80-7508-552-8
Balenie: download ke stažení na act.lingea.eu, možnost upgrade | Dostupnosť: skladom
cena: 239.00
Obsah
  • 237 000 hesiel, 371 000 významov, 183 000 príkladov, fráz a idiómov, 946 000 prekladov
  • 300 tematických okruhov s možnosťou učenia a skúšania slovíčok, prehľad gramatiky
  • Korpus písaných textov, slovník využitia slov, Roget's Thesaurus, WordNet, slovník skratiek
Hlavné vlastnosti
  • Aktuálna a rozsiahla slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníku
  • Početné možnosti nastavenia aplikácie: farba, písmo, jazyk komunikácie vrátane celej nápovedy, vyhľadávanie a zobrazenie hesiel
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nejnovější verze největšího současného anglického slovníku pro jazyk 21. století. Toto autorské dílo kolektivu Lingea přináší aktualizovaná a značně rozšířená data v nové aplikaci. Do slovníku jsme doplnili 32 000 nových hesel, 40 000 nových významů, 27 000 příkladových vět a 120 000 překladů. Obsahuje nyní 137 tisíc anglických a přes 115 tisíc českých hesel, k tomu přes 200 tisíc slovních spojení, idiomů, frází a příkladů reálného jazyka. Kdyby byl vydán knižně ve stejném formátu jako náš Anglický velký slovník, čítal by téměř 4 000 stran. Rozsahem je tedy značně větší než kdysi největší slovníky autorů Hais-Hodek či Pynsent-Poldauf, které však zejména převyšuje svou aktuálností. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá i odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Najdete v něm hesla, obraty, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často vůbec nevyskytujíSlovník Platinum ocení nejen překladatelé a nároční uživatelé, ale i studenti a vůbec všichni, kteří pracují s angličtinou a potřebují mít po ruce skutečně kvalitní elektronický slovník.  

Anglický slovník Platinum vznikal od samého počátku jako původní překladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovnících renomovaných vydavatelství jako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atd. Při jeho vývoji bylo snahou pokrýt co nejširší oblast slovní zásoby v aktuální a přehledné podobě. Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací, které uživatel ocení při práci s cizím jazykem. Mezi tyto doplňkové informace patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka a z korpusu anglického jazyka, které doprovázejí jednotlivá hesla a překlady a tvoří databázi několika desítek tisíc vět a slovních spojení, ke kterým jsou přímo přiřazeny výstižné překlady.

Z nově přidaných hesel uveďme například upstander, It girl, babymoon, bokeh, volumize, anticaking, coworking, DAMA, island hopping, power couple, onboarding, overconsumption, icebreaker, screencast, superbug, z hesel slangových např. badassery, baggies, bikeable, dadbod, cuckquean, gym-honed, errorist, Europhile, upskirt, upskirting, manspreading...

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Pokud slovo existuje v části anglické i české, zobrazí se oba výsledky odlišené vlnovkou na konci slova (například výrazy list, most...). Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, koupit zajíce v pytli, vzít roha, dát košem, vzít na hůl, přijít na buben, hodit se marod apod. Hledat lze také podle oborových a stylových příznaků, zobrazit tedy lze například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky či slangové a hovorové výrazy angličtiny britské, kanadské nebo australské. V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda.

Obsah slovníku Platinum je navíc doplněn o přehled nejběžnějších anglických zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova. Do slovníku je také začleněn anglický výkladový slovník WordNet umožňující vyhledávat v obsažené slovní zásobě pomocí synonymických skupin i na základě významové nadřazenosti a podřazenosti slov bez ohledu na jejich umístění v abecedě. K dohledání synonymických obratů podle jednotlivých významů může uživateli posloužit slovník synonym Roget's Thesaurus obsahující asi tisíc tematických oblastí.

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. K dalším užitečným výukovým funkcím patří tabulky tvarosloví anglických ohebných slov a nabídka synonym, což ulehčí práci také překladatelům. Slovník Platinum je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat.

Lexicon 7 je multiplatformní aplikace, kterou je možné používat pod operačními systémy Windows, Linux i macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. U platforem Linux a macOS funguje namísto mouse-over automatické přebírání textu vložením do schránky (např. jeho označením). 

Slovník je dostupný jako ESD licence, to znamená, že si jej stáhnete on-line z našich stránek. Na nezávazné vyzkoušení slovníku máte celý měsíc. Pokud se jej rozhodnete zakoupit, dostanete od nás po zaplacení produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Jestliže si slovník nebudete chtít zatím pořizovat, nemusíte dělat nic, po uplynutí 30 dní aplikace přestane fungovat.