Lexicon 7 Anglický veľký + ekonomický + technický slovník

Lexicon 7 Anglický veľký + ekonomický + technický slovník

Komplet troch slovníkov súčasnej angličtiny za zvýhodnenú cenu ponúka aktualizované a rozšírené údaje v novej aplikácii. Nájdete výrazy nielen zo všeobecného slovníka, ale aj odborné heslá v rámci hospodárskeho a technického slovníka. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7. Slovníky sú dostupné ako ESD licencie, dostanete ich stiahnutím z našich stránok. Môžete si ich tiež nezáväzne vyskúšať. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
formát: download, časovo neobmedzená licencia pre 2 zariadenia
edícia: 2019, možnosť upgrade
Obsah
  • Velký: 119 000 hesiel, 182 000 významov, 106 000 idiómov, príkladov a fráz, 566 000 prekladov.
  • Ekonomický: 25 000 hesiel, 94 900 slovných spojení, 182 000 prekladov, 20 tematických skupín v režime učenia a skúšania
  • Technický: 45 900 hesiel, 83 200 slovných spojení, 176 900 prekladov
Vlastnosti
  • Aktuálna veľká slovná zásoba, možnosť vkladania vlastných hesiel do užívateľského slovníka
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, zadané čiastočne alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek vnútri hesiel
  • Výučbové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia Pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Zvýhodnený komplet slovníkov obsahuje veľký slovník a dva odborné slovníky. Po inštalácii vytvoria všetky slovníky kompaktný celok, ovládajú sa pohodlne v jednotnom rozhraní. Súprava je určená pre pokročilejších používateľov, učiteľov, prekladateľov aj firemných klientov.

Tieto autorské diela kolektívu Lingea prináša aktualizované a výrazne rozšírené dáta. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7, ktorá umožňuje pohodlné a rýchle preklady. Slovníky sú dostupné ako ESD licencie (bez CD). Nepoznáte slovníky Lexicon 7? Stiahnite si ich z našich stránok a pozrite sa, akú slovnú zásobu a funkcie ponúkajú! Na nezáväzné vyskúšanie slovníkov máte celý mesiac. Alebo si prečítajte podrobnosti o jednotlivých slovníkoch. Stačí kliknúť na príslušnú obálku. 

Velký slovník      ekonomický      technický