Ruský praktický slovník

Slovník obsahuje na 1 248 stranách 72 000 hesiel. Aktuálna slovná zásoba verne odráža súčasný písaný a hovorený jazyk vrátane odbornej terminológie z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Oceníte v ňom aj dvojfarebnú tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel.

Vydanie: 1., 2013 | Strán: 1248 | Formát: 165 x 115 mm | ISBN: 978-80-8145-039-6
Väzba: šitá, pevný obal, lesklé lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: šitá, pevný obal, lesklé lamino | ISBN: 978-80-8145-039-6
Balenie: 1248 165 x 115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 24.90
Obsah
  • 72 000 hesiel
  • 18 000 príkladov, idiómov a fráz
  • 190 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk
  • Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia
  • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
  • Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase
Ukážky
Ruský praktický slovník Ruský praktický slovník Ruský praktický slovník
Odporúčame

Gramatika súčasnej ruštiny

Slovensko-ruská konverzácia

Ruský vreckový slovník

Ruský veľký slovník

Podrobnejšie informácie

Autorsky pôvodný slovník. Našou snahou pri jeho tvorbe bolo v čo najobsažnejšej, no maximálne prehľadnej forme postihnúť skutočnú slovnú zásobu tak slovenčiny, ako aj ruštiny. Hoci ide rozmerom o stredný slovník, svojím obsahom a záberom sa na našom trhu zaraďuje skôr medzi väčšie slovníky.

Všetky heslá a významy sú overené na základe informácií z dôveryhodných zdrojov, starostlivo spracované a graficky upravené tak, aby vám nielen umožnili čo najrýchlejšie nájsť správny preklad, ale ho aj správne použiť v danom kontexte.

Obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, a nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Pri práci na ruskej strane slovníka sme vychádzali z najnovších ruských výkladových slovníkov renomovaných ruských nakladateľstiev, ako sú EKSMO, Ruskij jazyk, AST, Astrel, množstva špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, encyklopédií, a v neposlednom rade tiež z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Slovenská strana je založená na vlastnom slovníku slovenského jazyka, ktorý priebežne aktualizujeme a neustále rozširujeme. Tento slovník tvorí jednotný základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.