Lexicon 7 Anglický praktický  slovník

Lexicon 7 Anglický praktický slovník

Nová verzia naozaj praktického slovníku pre stredne pokročilých užívateľov a maturantov. Aktualizovaná slovná zásoba zachytáva súčasnú písanú a hovorenú angličtinu. Tento slovník vydaný v knižnej forme vo formáte praktického slovníku by mal 1550 strán. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7 (viac tu). Nový Lexicon 7 umožňuje komfortné a rýchle vyhľadávanie prekladu. Slovník je dostupný ako ESD licencia (bez CD). Stiahnite si ho po registrácii na našich stránkach a všetko si vyskúšajte! Sami uvidíte, že je to naozaj skvelý pomocník za veľmi príjemnú cenu. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

ISBN: 978-80-7508-550-4
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085504
formát: download, časovo neobmedzená licencia pre 2 zariadenia
edícia: 2019, možnosť upgrade
Obsah
  • 81 000 hesiel, 126 000 významov, 23 500 príkladov, fráz a idiómov, 289 000 prekladov
  • 120 tematických okruhov s možnosťou učenia a skúšania slovíčok
  • prehľad gramatiky, slovník užití slov, užívateľský slovník
Vlastnosti
  • Obojstranný praktický slovník, aktuálna slovná zásoba doporučená k maturite, možnosť vkladania vlastných hesiel
  • Početné možnosti nastavenia aplikácie: farba, písmo, jazyk komunikácie vrátane celej nápovedy, vyhľadávanie a zobrazenie hesiel
  • Široké možnosti vyhľadávania: v ľubovoľnom tvare, čiastočne zadané alebo s preklepom, podľa výslovnosti, kdekoľvek uprostred hesla
  • Výukové funkcie: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvaroslovia, synonymá, témy, učenie slovíčok, gramatika
  • Funkcia pop-up: preberanie slov zo schránky, funkcia mouse-over: preklad slov pod kurzorom myši (OS Windows)
Galéria
Odporúčame
Podrobné informácie

Nová verzia praktického slovníka pre stredne pokročilých používateľov angličtiny a maturantov. Aktualizovaná a rozšírená slovná zásoba zachytáva súčasný písaný a hovorový jazyk vrátane najnovších slov. Ak by sme tento slovník vydali knižne vo formáte praktického slovníka, mal by 1 550 strán. Inovácie sa dočkala aj samotná aplikácia Lexicon 7, ktorá umožňuje komfortné a rýchle vyhľadanie prekladu. Slovník je dostupný ako ESD licencia (stiahnutím z internetu).

Tento slovník používateľa spoľahlivo privedie k maturite i ďalším skúškam. Obsahuje heslá s výslovnosťou, príklady a frázy zo súčasnej angličtiny, gramatiku i konverzačné frázy. Práve veľké množstvo príkladov z bežného jazyka je jednou z najväčších predností slovníka. Heslá sú spracované prehľadne a graficky upravené tak, aby používateľovi umožnili čo najrýchlejšie nájsť nielen správny preklad, ale tiež ho správne použiť v danom kontexte.

Z novej slovnej zásoby uveďme napríklad abs, automaker, bycatch, e-book, freaking, icebreaker, overconsumption, passcode, proceeds, proofreader, proprietorship, quinoa, rathole, resize, rigged,  skullcap, smartwatch, taser, tracking, yuck…

Aplikácia Lexicon 7 ponúka široké možnosti vyhľadávania i množstvo vzdelávacích funkcií. Vďaka heslám s výslovnosťou rozvíja počúvanie s porozumením a trénuje výslovnosť. Režim učenia a skúšania slovíčok využijete na rozširovanie odbornej slovnej zásoby z viacerých oblastí (príroda, spoločnosť, jazyk). Môžete si vytvárať vlastné lekcie i vkladať vlastné heslá do používateľského slovníka. K dispozícii je aj prehľad gramatiky rozdelený do jednotlivých kapitol. Šikovnou pomôckou sú aj synonymá, antonymá, frázové slovesá alebo celé tabuľky tvaroslovia ohybných anglických slov (skloňovanie, časovanie), čo oceníte najmä pri niektorých slovesách.

Vyskúšajte si tento praktický slovník! Mesačnú plnú verziu stiahnete po registrácii tu. Ak sa ho rozhodnete zakúpiť, dostanete od nás po zaplatení produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete natrvalo. Ak si tento slovník nebudete chcieť kúpiť, nemusíte robiť nič, po uplynutí 30 dní aplikácia prestane fungovať.