K maturite

Odporúčaný slovník k maturite z angličtiny

Praktický slovník Lingea spĺňa požiadavky, ktoré na slovníky kladú pravidlá novej maturity a je dostatočne podrobný. Neobsahuje žiadne prílohy týkajúce sa písomného prejavu, ktoré nie sú v tejto skúške povolené (napr. základné charakteristiky vybraných typov textov, vhodné frázy, oslovenie alebo ukončenie listov). Ide o obojstranný prekladový slovník v pevnej väzbe, obsahuje približne 70 000 hesiel.

Praktické slovníky k maturite alebo skúške z iných cudzích jazykov

       

Pozrite sa na ukážkové stránky! Podrobnosti sa zobrazia po kliknutí na obálku zvoleného slovníka.

Pripravujeme Tematické slovníky angličtiny a nemčiny

Na rozdiel od bežných slovníkov sú členené logicky podľa jednotlivých tém. Žiaci sa z nich môžu systematicky učiť alebo si budovať slovnú zásobu len z vybraných oblastí. Tematické slovníky sú nielen obsahovo hodnotné, ale aj maximálne prehľadné a zrozumiteľné. Jednotlivé tematické sekcie sú farebne rozlíšené, texty dopĺňajú stovky obrázkov a zaujímavosti v rámčekoch, takže je radosť knihou len tak listovať. Plánujeme vydať v 2022.