Diaľková výučba

Chceli by sme vás podporiť v súčasnej zložitej situácii, preto sme sa rozhodli sprístupniť výsledky nášho viacročného rozvoja v oblasti jazykového vzdelávania, a to ZADARMO a bez potreby registrácie. Prvá verzia učebného portálu vyucba.lingea.sk vám okrem učebníc angličtiny, nemčiny a francúzštiny tiež zadarmo ponúka aj naše Hovorníky, Gramatiky a Konverzácie. A postupne budú pribúdať aj ďalšie materiály. 

Na budúci školský rok pripravujeme učebnice aj v tlačenej forme a s plnou online podporou. Zatiaľ nájdete na portáli prvých 10 lekcií v modernom grafickom prevedení. Budeme radi, ak túto informáciu odovzdáte kolegom, učiteľom jazykov, žiakom alebo známym a budeme si vážiť umiestnenie odkazu na Lingea portál na webovej stránke vašej školy. Držme sa.

Pokračujte vo výučbe cudzích jazykov na diaľku!

Na voľne prístupnej stránke vyucba.lingea.sk nájdete tri svetové jazyky:

angličtina, nemčina a francúzština

Vyvíjame učebnice pre samoštúdium cudzích jazykov, najmä pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Okrem tradičnej učebnej štruktúry (dialógy, články, gramatika, cvičenia, slovná zásoba) sme pripravili netradičnú sekciu k aktuálnym reáliám, spoločenským zvykom, jazykovým zaujímavostiam a iné. To všetko so zameraním na súčasný živý jazyk z najbežnejších životných situácií. Autenticitu nahrávok zabezpečujú rodení hovoriaci. Pre pokročilejších žiakov otvárame na novom portáli ďalšie rozsiahle doplnkové materiály – gramatiku, konverzáciu a hovorník. Zároveň získate prístup aj k našim rozsiahlym slovníkom so 70 000 heslami. Spoločne to zvládneme!