Lexicon 5 Ruský slovník Platinum

Nový  najväčší slovník súčasnej ruštiny, najrozsiahlejší ruský slovník, aký bol u nás vytvorený, dielo autorského kolektívu Lingea. Slovník verne odráža súčasný jazyk, ponúka slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby, a tiež terminológiu mnohých vedných odborov. Ocenia ho nielen prekladatelia a nároční používatelia, ale aj študenti a všetci, ktorí potrebujú mať po ruke skutočne kvalitný ruský slovník.

Vydanie: 1. | Strán: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87819-55-5
Väzba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87819-55-5
Balenie: DVD, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 159.00
Obsah
 • 187 000 hesel
 • 259 000 významů
 • 113 000 vazeb, příkladů a frází
 • 587 000 překladů
 • 36 000 namluvených hesel
Hlavné vlastnosti
 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Synonymá
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
Ukážky
Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nový najväčší slovník súčasnej ruštiny, najrozsiahlejší ruský slovník, aký bol u nás vytvorený. Slovník je dielom autorského kolektívu Lingea. Päť rokov intenzívneho vývoja prinieslo ďalšie obohatenie slovnej zásoby aj nové funkcie. Vyše 187 tisíc hesiel, k tomu vyše 113 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov z reálneho jazyka. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete tu aj neologizmy, odborné termíny, hovorové i nespisovné slová. Tento slovník je určený všetkým, ktorí pracujú s ruštinou na vyššej jazykovej úrovni.

Slovník obsahuje overenú slovnú zásobu posledných desaťročí, a to vo viac ako 180 000 heslách. Heslom sa rozumie celé heslové slovo rozdelené na jednotlivé významy, pri ktorých sa prehľadne zobrazujú jednotlivé ekvivalenty vrátane ich väzieb, ďalej príklady, ustálené slovné spojenia, doplňujúce poznámky, štylistické a odborové príznaky významu a v neposlednom rade na konci hesla frázy a idiómy, v ktorých sa dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla sú zoradené podľa frekvencie použitia.

Heslá v slovníku možno vyhľadávať obojstranne a v ľubovoľnom tvare. Okrem tohto tvaroslovného vyhľadávania je možné aj fulltextové vyhľadávanie, ktoré nájde hľadané slovo či slovné spojenie všade, kde sa v slovníku vyskytuje. K dispozícii je ďalej 100 tematických okruhov, pomocou ktorých sa dajú učiť slovíčka z rôznych oblastí, alebo je možné dať sa z nich skúšať. Veľkou výhodou je možnosť dopĺňania ďalších slovíčok a tvorba vlastných tematických okruhov.

Hoci ide o všeobecný slovník, jeho rozsah výrazne zabieha aj do oblasti odbornej terminológie a možno v ňom nájsť veľké množstvo odbornejších ustálených spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo až po techniku. Z hľadiska používateľských funkcií ponúka slovník ozvučené ruské heslá nahovorené rodeným hovoriacim, ktoré vám uľahčia osvojiť si ruskú výslovnosť. Kvalitný obsah slovníka je navyše podporený veľkými možnosťami softvérového fulltextového vyhľadávania s nastaviteľnými parametrami založeného aj na tvarosloví hľadaných hesiel.

Súčasťou slovníka je ucelený prehľad ruskej gramatiky zoradený podľa jednotlivých slovných druhov. Okrem tradične používaných tabuliek časovania slovies je tu množstvo gramatických informácií zhrnutých do tabuľkových prehľadov a vďaka tomu sa dá v gramatike veľmi ľahko orientovať.